vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Varsel om oppstart av handlingsplan for landbruket i Gol

  09.06.2021 Les meir
 • Reisevaksine

  21.10.2021
  Skal du ut og reise og trenger reisevaksine? Begge apotekene på Gol tilbyr nå reisevaksinering. Ta kontakt med fastlege eller  evaksine.no  for resept, og så kan du få vaksinen på ett av apotekene.
  Les meir
 • Kulturprisen 2021

  05.01.2022
  Gol kommune ber om forslag på kandidatar til Kulturprisen 2021. Frist for innlevering av forslag er 31. januar 2022 Grunngjeve forslag skal sendast per brev til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller på epost  Utdeling vil skje på Gol kommunestyre...
  Les meir
 • Den mest folkerike kommuna i Hallingdal

  02.12.2021
  Den mest folkerike kommuna i Hallingdal For å feire dette blir det gjeve ein symbolsk sum kr. 10.- pr. innbyggjar, kr. 46.590.- som skal gå til eit tiltak i lokalsamfunnet som er viktig for mange. Her er tiltaka du kan stemme på ved å svara på ei...
  Les meir
 • Endring i utsendelse av faktura

  30.11.2021
  Sjølve faktureringa blir som før, men det er distribusjonen av fakturaene som no bli mer digitalisert. I dette skrivet finn du informasjon om korleis du kan motta faktura. 
  Les meir
 • Kontakt oss på e-Dialog

  30.06.2020
  Med e-Dialog kan du trygt sende brev og dokument elektronisk sjølv om dei er unnateke offentlegheit.   Å sende dokument via e-post kan vere usikkert. Dei kan óg bli stoppa i spamfiltera hos e-postleverandøren din. Nyttar du e-Dialog kjem dokumenta rask...
  Les meir
 • Høyringar

  18.07.2017
  Høyringar I denne lenka finn du eit oversyn som  viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla....
  Les meir
 • Kursoversikt - helserelaterte kurs

  20.08.2020
  Kurs i Hallingdal er ein interkommunal portal med oversikt over helserelaterte kurs og seminar til innbyggjarane i Hallingdal, innan offentleg sektor. Portalen fungerer også som påmeldingssystem. Lenke til portalen: www.kursihallingdal.no
  Les meir
 • Støtteordninger for næringslivet i Viken – NB stutte fristar

  03.04.2020 Les meir
 • Personvernerklæring for Gol kommune

  05.07.2018
  Personvern Dette er ei generell personvernerklæring for Gol kommune. Personvern handlar om retten til å ha privatlivet sitt i fred. For å kunne gje deg gode tenester må me hente inn og behandle personopplysingar om deg. I nokre samanhengar vil me ha...
  Les meir
 • Koronainformasjon, testing og vaksinering

  19.11.2021
  Pressemeldingar 25. januar Dagens krav om innreisekarantene blir avvikla Testing erstattar smittekarantene for nærkontaktar Opnar for at dei med tre vaksiner slepp pcr-test Nasjonale retningslinjer Covid-19 Nasjonale retningsliner finn du i lenkene...
  Les meir
 • Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025

  22.11.2021
  HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 MED ÅRSBUDSJETT 2022 I samsvar med kommuneloven § 14-3 leggjast formannskapet si innstilling til økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 ut til alminneleg ettersyn på nettsida til kommunen www.gol.kommune.no...
  Les meir
 • Informasjon til skogeigera med stormskada skog

  22.11.2021
  Informasjon til skogeigera med stormskada skog Mange skogeiera fekk betydelege skogskader etter stormen fredag 19.11.2021. Det er viktig at skogeigera befarar eigendomen og får ein oversikt over skader på sin eigedom. Dersom det er skader av et visst...
  Les meir
 • Opningstider

  22.12.2021
  Opningstider desember 2021 - januar 2022 Tilsette er pålagt heimekontor Gol kommunehus vert difor stengt i fire - 4 - veker frå og med 15.12.2021. Du kan kontakte oss på telefon : 32 02 90 00 og på e-post:  tenestetorget@gol.kommune.no Opningstid kl....
  Les meir
 • Vaksine

  22.12.2021
  Gol kommune sender nå ut innkallinger med tilbud om 3. dose etter hvert som den enkelte har oppnådd et tidsintervall på 4,5 måned. Hvis timen ikke passer ta kontakt med vaksinetelefon på    940 03 193 eller 457 23 560 for å endre tidspunkt Vaksinering...
  Les meir
 • Kommunal kompensasjonsordning

  27.12.2021
  STATSBUDSJETT 2021 KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHEITER, del 5 og 6 Desember 2021 FORDELING OG UTBETALING ​ Gol kommune er tildelt kr 2.090.000,- i 5 og 6 del av tilskuddet på kap 553, post 68 om kommunal tilskotsordning til lokale...
  Les meir
 • Rehabilitering av lysløype på Hallingmo

  10.01.2022
  Gol kommune startar opp rehabilitering av lysløypa på Hallingmo. I perioden 11.1. - ultimo juni 2022 vil Gol kommune i samarbeid med Turhus Maskin As arbeide med lysløypa på Hallingmo. Anleggsarbeidet omhandler nytt lys og oppgradering av stigen med...
  Les meir
 • Vaksine og varsel

  10.01.2022
  Har du fått innkalling til 3. vaksinedose? Vi ber om at du går inn på Helsenorge og svarar på innkallinga så fort som råd. Du kan anten bekrefte at du tek imot timen, avslå eller velje at tidspunktet ikkje høver. Dersom du gjer dette, sparar du oss for...
  Les meir
 • Gol kommunehus er stengt

  10.01.2022
  Gol kommunehus er framleis stengt. Våre opningstider på telefon er kl. 09.00 - 15.00 måndag - fredag. Epost:  tenestetorget@gol.kommune.no Ynskjer du møte med saksbehandlar kan det føregå på digital plattform etter avtale Offenleg bading og Klubb 1 er...
  Les meir
 • Smittestatus

  10.01.2022
  Smittestatus pr veke Veke 1 40 smitta Veke 2 179 smitta Veke 3 232 smitta
  Les meir
 • RÅFU

  11.01.2022
  Møte i RÅFU 17. 01 er flytta til 24.01.
  Les meir
 • Digital søknadsverkstad - Kulturminnefondet

  17.01.2022
  Bygningsvernsentra i Viken arrangerer nytt digital søknadsverkstad saman med Kulturminnefondet 8. februar kl. 18-20. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Me vil presentera dei viktigaste tilskotsordningane til istandsetjing av eldre hus, og gje...
  Les meir
 • Nye reglar for sjølvtest og husstandskarantene

  26.01.2022
  Frå 26. januar kan alle nærkontaktar (husstandsmedlemer og tilsvarande nære) teste seg dagleg heime med sjølvtest i staden for å vere i karantene, uavhengig av vaksinestatus. Dagleg test i 5 døgn etter siste kontakt med smitta husstandsmedlem eller...
  Les meir
 • Meld frå om positiv heimetest

  28.01.2022
  Meld fr å om positiv h eime test Positiv heimetest/sjølvtest for Covid-19, skal nå meldast inn via nettløysinga ReMin. https://pasient.remin.no/gol Det er mogleg å registrere både for deg sjølv og for andre. Du må logge deg inn med BankID/buypass. På...
  Les meir
 • Utdeling av sjølvtest

  28.01.2022
  Utdeling av sjølvtestar Frå og med måndag 31.januar kan du hente gratis sjølvtest i kommunen, dersom du: Har symptom på Covid-19 Er husstandsmedlem til ein smitta, og skal teste deg i staden for karantene Er definert som nærkontakt til ein smitta Testa...
  Les meir