vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Rentemidlar frå fiskefond og jordbruksfondet

  07.05.2020
  Søknad om rentemidlar frå fiskefondet i Gol kommune 2019 Frå fiskefondet til Gol kommune kan det verte gjeve tilskot til fiskekultiveringstiltak i kommunen. Fiskeforeiningar, grunneigarlag, grunneigarar og einskiltpersonar kan søkje. Søknaden må ha...
  Les meir
 • Støtteordninger for næringslivet i Viken – NB stutte fristar

  03.04.2020 Les meir
 • Informasjon frå kartverket

  28.04.2020
  Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2020 Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2020: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Krødsherad. I den forbindelse er det...
  Les meir
 • Folkehelseprofilen 2020

  10.12.2019
  Folkehelseprofilen 2020 
  Les meir
 • Koronavirus og smittevern

  11.03.2020
   Koronaviruset - her finn du oppdatert informasjon Regjeringen - informasjon og tiltak vedrørene koronasituasjonen Folkehelseinstituttet Helsenorge.no Informasjonsfilm om koronaviruset Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015 Åpen hverdager...
  Les meir
 • Kulturskulen

  14.04.2020
  Kulturskulen vil framleis vere stengt for vanleg drift. Gol kommune følgjer dei nasjonale retningslinene som Regjeringa har vedteke. Kommunane har fått melding om at ein ikkje skal opne for ordinær aktivitet i kulturskulane før det er vanleg drift i...
  Les meir
 • Gol kommunehus er stengt

  19.03.2020
  Gol kommunehus vert stengt på ubestemt tid frå og med fredag 13.03 på grunn av koronavirus. Dette gjeldt også Gol kyrkjekontor, Skatteoppkrevaren og Øvre Buskerud Jordskifterett. Me er tilgjengelege på epost, chat og telefon mellom 09.00 - 15.00 Telefo...
  Les meir
 • Aksellastrestriksjonar 2020

  17.03.2020
  Oppheving av aksellastrestriksjonar Restriksjonar i teleløysinga for kommunale vegar i Gol blir oppheva på følgjande tidspunkt: Golbergsgutu, Søre- og Nordre Øygardsveg og Liagardsvegen fram til vegbom f.o.m. mandag 25.5.2020 Grønlivegen og Søråsvegen...
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Småjobben er stengt inntil vidare på grunn av korona. Treng du hjelp til småjobbar? Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butik...
  Les meir
 • Borgarleg vigsel

  20.09.2017
  Borgarleg vigsel Frå og med 1.januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsle brurepar. I Gol kommune er det ordførar Heidi Granli og varaordførar Herbrand Jegleim som har denne mynda. Både busette i Gol og utanbygds kan bli vigsla. Det er ein...
  Les meir
 • Høyringar

  18.07.2017
  Høyringar I denne lenka finn du eit oversyn som  viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla....
  Les meir
 • Personvernerklæring for Gol kommune

  05.07.2018
  Personvern Dette er ei generell personvernerklæring for Gol kommune. Personvern handlar om retten til å ha privatlivet sitt i fred. For å kunne gje deg gode tenester må me hente inn og behandle personopplysingar om deg. I nokre samanhengar vil me ha...
  Les meir
 • Smittebeskyttelse

  28.02.2020
  Smittebeskyttelse og hygieneråd frå kommuneoverlege.
  Les meir
 • Folkehelseprofilen 2020

  04.03.2020
  Folkehelseprofilane for kommunane 2020 er her!   No kan du finne årets folkehelseprofilar frå Folkehelseinstituttet her: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/   I år er tema «Sosialt bærekraftige lokalsamfunn». Dei 17 måla FN har sett for ...
  Les meir
 • Offentlige tannhelsetjenesten

  20.03.2020
  Informasjon fra den offentlige tannhelsetjenesten i Viken Fra mandag 27. april utvider tannklinikkene i Viken tilbudet ytterligere, men kun for pasienter som trenger beandling relativt raskt. Det vil fortsatt være en stund til tannklinikkene tar imot...
  Les meir
 • Fare for flaum

  08.05.2020
  Fare for flaum våren 2020 - førebyggjande tiltak Det er mykje snø i fjellet og det er fare for større vårflaum enn normalt. Værforholda framover er avgjerande for kor stor vassføringa blir og når ein flaum kan forventast. Vi ber alle som har...
  Les meir
 • Avvikle chatteneste

  08.05.2020
  Chat-tjeneste psykisk helsetjeneste i Hallingdal Chattjenesten som ble opprettet i forbindelse med koronautbruddet i mars har blitt lite benyttet. Vi har derfor i psykisk helsetjeneste i Hallingdal bestemt at den blir avvikla fra mandag 11. mai. Vi...
  Les meir
 • Smittevern idrett

  12.05.2020
  Det er viktig at alle som starter opp igjen med organisert trening setter seg godt inn denne, samt eventuelle egen veiledere utarbeidet av særforbundet til den aktuelle idretten. Trener/treningsansvarlig må utarbeide egne regler som ivaretar et godt...
  Les meir
 • Sentrumsvegen vert stengt

  13.05.2020
  Sentrumsvegen vert stengt frå tysdag 12.05.20 til og med torsdag 14.05.20 ved Skysstasjon og Kiwi. Det skal leggjast ny overvassledning og trekkerøyr over vegen. Omkjøyringsskilt vert sett opp. Hald avstand! Kommunalteknisk avdeling, Gol kommune
  Les meir