vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Klima og energikampanje

  23.04.2021
  Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere Gol kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter blant annet: Energianalyse av din bolig på nett Rådgivning på telefon og e-post Digital...
  Les meir
 • Forslag til planprogram for kommunedelplan forkulturmiljøplan

  15.09.2021 Les meir
 • Trafikksikkerheit- skulestart

  13.08.2021
  Det er snart skulestart, og greiner som heng ut over fortau hindrar sikt. Har du avkøyring mot veg eller gangveg, er du pliktig til å sikre sikt langs med eigen eigedom, jf. Vegloven § 31 og § 43. Sjå flyer frå Statens Vegvesen om temaet. Dette gjeld ó...
  Les meir
 • Val 2021

  22.03.2021
  Stortingsval og sametingsval Hausten 2021 er det val til Storting og Sameting Valdagen er måndag 13.september 2021 Gol har ein røystekrins og vallokale er Gol samfunnshus Opningstida 09:00 til 21:00 Les meir om val under punkta til venstre på sida elle...
  Les meir
 • Varsel om oppstart av handlingsplan for landbruket i Gol

  09.06.2021 Les meir
 • Eigedomsskatt 2021

  01.03.2021
  Eigedomsskattelista for Gol kommune etter retaksering i 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker frå 1. mars 2021. Lista ligg på heimesidene til kommunen og på Gol bibliotek. Klage som gjeld fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år...
  Les meir
 • Reserveliste for vaksine

  03.08.2021
  Dersom du er tilgjengelig onsdager og torsdager før kl. 15.30 i sommer, kan du melde deg for å stå på reserveliste for vaksine. Du kan melde deg ved å sende en epost til a.b.blakkestad@gol.kommune.no . Husk å oppgi fullt navn, fødselsdato og...
  Les meir
 • Status vaksinerte i Gol kommune

  22.03.2021
  Status vaksinerte uke 32 -  2021 Førstegangsvaksinerte - 3924 - inkludert de som har fått 2 doser Av disse er nå 1809 fullvaksinerte De som får 1.dose nå, er i aldersgruppa 18 - 44år. Alle blir nå vaksinerte med Pfizer BioNTech ( Comirnaty)
  Les meir
 • Kontakt oss på e-Dialog

  30.06.2020
  Med e-Dialog kan du trygt sende brev og dokument elektronisk sjølv om dei er unnateke offentlegheit.   Å sende dokument via e-post kan vere usikkert. Dei kan óg bli stoppa i spamfiltera hos e-postleverandøren din. Nyttar du e-Dialog kjem dokumenta rask...
  Les meir
 • Høyringar

  18.07.2017
  Høyringar I denne lenka finn du eit oversyn som  viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla....
  Les meir
 • Kursoversikt - helserelaterte kurs

  20.08.2020
  Kurs i Hallingdal er ein interkommunal portal med oversikt over helserelaterte kurs og seminar til innbyggjarane i Hallingdal, innan offentleg sektor. Portalen fungerer også som påmeldingssystem. Lenke til portalen: www.kursihallingdal.no
  Les meir
 • Støtteordninger for næringslivet i Viken – NB stutte fristar

  03.04.2020 Les meir
 • Personvernerklæring for Gol kommune

  05.07.2018
  Personvern Dette er ei generell personvernerklæring for Gol kommune. Personvern handlar om retten til å ha privatlivet sitt i fred. For å kunne gje deg gode tenester må me hente inn og behandle personopplysingar om deg. I nokre samanhengar vil me ha...
  Les meir
 • Vaksine

  18.12.2020
  Vaksinasjon mot korona Status vaksinerte i Gol kommune Gol kommune vaksinerer hver uke gjennom sommeren. Alle voksne må være forberedt på å få SMS med innkalling. Dersom en har laget en bruker på  Helsenorge.no , vil det være lett å bekrefte timen, og ...
  Les meir
 • Informasjon til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere

  08.02.2021
  Arbeidsgivere spille en viktig rolle i arbeidet med å sikre at arbeidstakerne kjenner til og har mulighet for å følge smittevernrådene, og at de vet hvor de kan bli testet og få hjelp. Testing for Covid-19 er gratis og man tar kontakt med lokalt...
  Les meir
 • Veiledere

  22.03.2021
  Her finner du veiledere til forskrift gjeldende i Viken fylkeskommune. Disse er ment som et bidrag for å lettere kunne tolke hva forskriften innebærer for Gol kommune. Teksten vil endres fortløpende i takt med endringer fra sentralt hold. Tiltaksnivå A...
  Les meir
 • Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

  08.07.2021
  Statsbudsjett 2021- kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, juni 2021 Fordeling og utbetaling Tredje del av tilskuddet på kap 553, post 68 om kommunal tilskuddsordning til lokale virksomheter. Midlene er fordelt til kommunene etter...
  Les meir
 • Svømmehallen opnar 2.september

  26.08.2021
  Svømmehallen på Gol samfunnshus opnar igjen! Adresse: Svøovegen 7 Svømmehallen opnar for offentleg bading torsdag 2. september. Opningstider : Tysdag & torsdag  kl. 17 – 21 kl. 17 – 18.45 Familiebading kl. 19 – 20.45 Vaksne Laurdagsopen starter frå vek...
  Les meir
 • Førehandsrøysting frå 10.august

  27.08.2021
  Førehandsrøystinga starter 10.august. Du kan førehandsrøyste i Tenestetorget, Gamlevegen 4 Opningstid måndag – fredag: kl. 09.00 - 15.00 Vi har langope til kl. 18.00 tysdag 7. og torsdag 9. september I år er valkorta digitale. Valkortet stadfester at d...
  Les meir
 • Kulturprisen 2020

  08.09.2021
  Kulturprisen for 2020 skal tildelast ein person som lenge har jobba for, og sett verdien av integrering og fellesskap for kvinner i vårt lokalsamfunn. Denne fåmælte, men desto meir effektive personen, har lang erfaring i dette arbeidet. Sidan 2004 har ...
  Les meir
 • Endring i smittevernnivå

  10.09.2021
  Endring i smittevernnivå ved skole og barnehage i Gol  På grunn av økt smitte blant barn og unge i regionen, og en foreløpig uoversiktlig smittesituasjon også her i kommunen, har kriseledelsen i Gol kommune vedtatt å innføre gult tiltaksnivå i skole og...
  Les meir
 • Test for Covid - 19

  10.09.2021
  Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med Covid-19? Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg. Typiske symptomer på Covid-19 kan være: Feber Hoste Tungpustet...
  Les meir
 • Nasjonale retningslinjer Covid-19

  16.09.2021
  Nasjonale retningslinjer finner du i linkene under:  Helsenorg.no Folkehelseinstituttet Regjeringen Utover de nasjonale retningslinjene er det ikke innført noen lokale retningslinjer i Gol Kommune. Trenger du råd og veiledning rundt smittevernstiltak?...
  Les meir
 • Ledig stilling - Hallingdal BVT

  21.09.2021
  Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål. Barnevernkonsulent Vi har ledig 2 x 100 % fast stilling, tilsetting...
  Les meir