Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Postlister

Dokumenta i postlista er som hovudregel opne for innsyn for alle.
Nokre av dokumenta kan vere unnateke offentleggjering ifylgje lov eller forskrift.

Slik bestiller du innsyn

  • Gå inn på postlista og klikk på dokumentet du vil bestille.
  • Trykk på knappen «Bestill innsyn».
  • Gå til symbolet «handlekorg» nederst i venstremenyen.
  • Fyll inn namn og e-postadresse og klikk på knappen «Send bestilling».
  • Til slutt må du verifisere bestillinga di, du mottar ein e-post til den e-postadressa du oppga i bestillinga.

Bestilling av innsyn blir behandla så raskt som praktisk mogleg, innan ein til tre verkedagar. Dersom bestillingen av innsyn omhandlar dokument som krev ein større sakshandsaming vil det bli sendt ut eit førebels svar.
Ref. rettleiar til off., s. 164

Postlista inneheld dokument 2 år tilbake i tid. Ynskjer du innsyn i dokument eldre enn dette, ta direkte kontakt med postmottaket på e-post: postmottak@gol.kommune.no

Postlister (elementscloud.no)

Rettleiar til offentleglova (regjeringen.no)

Offentleglova (lovdata.no)