Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Postlister

Dokumenta i postlista er som hovudregel opne for innsyn for alle.
Nokre av dokumenta kan vere unnateke offentleggjering ifylgje lov eller forskrift.
Slik bestiller du innsyn:

  • Gå inn på postlista og klikk på dokumentet du vil bestille.
  • Trykk på knappen «Bestill innsyn».
  • Gå til symbolet «handlekorg» nederst i venstremenyen.
  • Fyll inn namn og e-postadresse og klikk på knappen «Send bestilling».

Postlister

Rettleiar til offentleglova

Offentleglova