Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Postlister

Dokumenta i postlista er som hovudregel opne for innsyn for alle.
Nokre av dokumenta kan vere unnateke offentleggjering ifylgje lov eller forskrift.

Slik bestiller du innsyn:

  • Gå inn på postlista og klikk på dokumentet du vil bestille.
  • Trykk på knappen «Bestill innsyn».
  • Gå til symbolet «handlekorg» nederst i venstremenyen.
  • Fyll inn namn og e-postadresse og klikk på knappen «Send bestilling».

Bestilling av innsyn blir behandla så raskt som praktisk mogleg, innan ein til tre verkedagar. Dersom bestillingen av innsyn omhandlar dokument som krev ein større sakshandsaming vil det bli sendt ut eit førebels svar.
Ref. rettleiar til off., s. 164

Postlista inneheld dokument frå dagens dato og 3 måneder tilbake i tid. Ynskjer du innsyn i dokument eldre enn dette, ta direkte kontakt med postmottaket på e-post: postmottak@gol.kommune.no

Postlister (elementscloud.no)

Rettleiar til offentleglova (regjeringen.no)

Offentleglova (lovdata.no)