Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Mi side

Endring i utsending av faktura

Ynskjer du å sjekke fakturaene dine frå Gol kommune sjølv, eller søkje om betalingsutsetjing av ei rekning?
Dette kan du gjere enkelt sjølv ved å logge deg inn med elektronisk ID på

Mi side

Tenesta gjeldt privatpersonar med fødselsnummer.
Verksemder kan kontakte kommuna enten på telefon eller e-post.

Min eiendom

På nettsida MinEiendom kan du sjå data om feiing og tilsyn.
Har du fleire eigedommar i Gol kommune vil du få informasjon om kvar av desse.

Kanskje eiger du også eigedommar i andre kommunar? Ved innlogging i MinEiendom vil du også kunne finne dine eigedomar i andre kommunar. Dette avhenger av at desse kommunane har teke i bruk MinEiendom.

Du treng elektronisk ID for å logge inn, f. eks BankID, Buypass eller MinID.