Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunalteknisk avdeling er i full gang med feiieng og søppelplukking.

Me har stor forståelse for at det ventes på feiing i boligfelta rundt om, men me er i full gang med dette arbeidet. Me arbeider oss gjennom felt for felt og arbeidet vil pågå til alle våre feie-områder er fullført.

Me plukker søppel i sentrum langs Gamlevegen frå Coop til ny rundkøyring ved Lensmannsgarden og vidare langs Sentrumsvegen ned til stasjonsbrua, samt ny rundkøyring og Hahaugvegen ut til rv.7. Vis hensyn!

Kommunestyrevalet 2019

Valstyret har godkjent fylgjande lister til
kommunestyrevalet 9. september 2019:

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristeleg Folkeparti
Senterpartiet
SV-Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Meir informasjon finn du her.

Skroll videre ned