Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om barnehageplass frå hausten 2020
Felles søknadsfrist er 1.mars for barnehageåret 2020/2021 og for SFO

Frå og med barnehageopptaket 2020 (hovudopptaket), gjeldanede frå 15.august 2020, skal søknad om barnehageplass i Gol kommune gjerast via Visma Flyt Barnehage sin føresettportal. Det vert anbefalt å bruke nettlesar som Edge eller Chrome til denne portalen.
Det nye systemet kan brukast frå 8.februar.

Dette gjeldt om du søker for fyrste gong, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til anna barnehage.

Dersom du skal behalde barnehageplassen slik den er i dag, så treng du ikkje søke/føreta deg noko.

Les meir her

Dei svært vanskelege og uforutsigbare værforholda skapar store utfordringar for veg og park.

Vi klarer ikkje å vere over alt til ein kvar tid og alle må ta høgde for at det kan vere glatt. Det er plassert strøkasser rundt omkring. Desse er satt ut for å brukast på kommunale vegar og plassar.

Ta kontakt med Tenestetorget dersom dei treng påfyll.

Vi strør, og vi strør, men grusen smelter ned i isen, blir vaska bort eller vil ikkje feste seg til underlaget.

Skroll videre ned