Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunestyreval i Gol 
Fylkestingsval i Viken 

Førehandsrøysting

Frå og med måndag 12. august og til og med fredag 6.september kan du røyste på førehand i tenestetorget i kommunehuset.
Opningstida er 9 - 15 alle kvardagar.

Hugs å ta med valkort og legitimasjon!

Meir om valet og kva parti som stiller liste kan du lese her:

Val 2019

Forbod mot oljefyring til oppvarming frå 2020
Frå 1.1.2020 er det ikkje lenger lov å nytte fossil fyringsolje til oppvarming av bygningar.
Dette er nedfelt i eiga forskrift:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
Eigar og brukar av fyringsanlegget har ansvar for at forbodet vert overholdt, medan kommunen kan føre tilsyn med dette. Informasjon om korleis ein byttar ut oljefyring og fjernar oljetank finn ein her: www.oljefri.no

Les meir her

----------------------------------------------------------------

Innbyggarinnsyn

No kan du sjekke fakturane dine frå Gol kommune, eller søke om betalingsutsettelse via Mi side.

Skroll videre ned