Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronasituasjonen

----------------------------------------------

Smittevern for idrett

Gol kommune har utnevnt en egen aktivitetsgruppe som kan rådføres i utarbeidelse av regler og gode smitteverntiltak før oppstart. Vedlagt risikovurdering kan fylles ut og sendes postmottak@gol.kommune.no  

Det er viktig at alle som starter opp igjen med organisert trening setter seg godt inn i aktuelle veiledere utarbeidet av særforbundet til den aktuelle idretten. Trener/treningsansvarlig må utarbeide egne regler som ivaretar et godt smittevern, og som følger de nasjonale reglene, før treningene kan starte opp. Reglene må gjøres godt kjent for alle som skal delta på treningen.

Gol kommunehus er fortsatt stengt

Dette gjeldt også Gol kyrkjekontor, Skatteoppkrevaren og Øvre Buskerud Jordskifterett.

Me er tilgjengelege på epost, chat og telefon mellom 09.00 - 15.00
Telefon 32 02 90 00

NAV-kontoret Hallingdal er stengt

De svarer på telefon: 55 55 33 33 mellom 08.00 - 15.30
Arbeidsgivertelefon 55 55 33 36

www.nav.no er åpent hele døgnet.

Ring vakttelefon 482 76 130 mellom 09.00 - 15.00 dersom det hastar

Skroll videre ned