Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Opning av Gol kommunehus

Frå veke 41 opnar kommunehuset måndagar kl. 10 – 14.
Dei andre dagene vil det væra stengt inntil vidare.

Me oppfordrar fortsatt innbyggjarane til å avtale tid med sakshandsamar på førehand
Me er å treffe på telefon 32 02 90 00 kl.9-15 alle kvardagar

NAV kontoret vil ha same opningstid – kvar måndag kl. 10-14
Opningstider for NAV-kontora i Hallingdal

--------------------------------------------------------------

Frå 1. november 2020 overtek Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjar oppgåvene som kommunen har i dag.
Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.

Oppgåvene som vert overført til Skatteetaten

Influensavaksine 2020

I år vert det vaksinasjon på Gol samfunnshus i veke 43

Måndag 19.oktober kl. 09-11:
alle med etternamn A-F
kl. 12-14:
alle med etternamn G-N

Tysdag 20.oktober  kl. 09-11:
alle med etternamn O-S
kl. 12-14:
alle med etternamn T-Å

Torsdag 22.oktober kl.16 -19:
alle med etternamn A-Å

Fylgjande persongrupper blir tilrådd vaksine

Skroll videre ned