Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunestyreval i Gol 
Fylkestingsval i Viken 

Sjå endeleg valresultat på valresultat.no

Valstyrets møtebok for kommunestyrevalet 2019

Her er det nye kommunestyre for perioda 2019 - 2023

Forbod mot oljefyring til oppvarming frå 2020
Frå 1.1.2020 er det ikkje lenger lov å nytte fossil fyringsolje til oppvarming av bygningar.
Dette er nedfelt i eiga forskrift:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
Eigar og brukar av fyringsanlegget har ansvar for at forbodet vert overholdt, medan kommunen kan føre tilsyn med dette. Informasjon om korleis ein byttar ut oljefyring og fjernar oljetank finn ein her: www.oljefri.no

Les meir her

----------------------------------------------------------------

Innbyggarinnsyn

No kan du sjekke fakturane dine frå Gol kommune, eller søke om betalingsutsettelse via Mi side.

Skroll videre ned