Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

NAV Hallingdal

 

Frå måndag 17. juni er det endring i opningstidene for NAV Hallingdal på Gol.
I perioda 17. juni til og med 31.august vil mottaket i 1.etasje væra i 2.etasje der det tidligare skattekontoret (likningskontoret) var, i samband med ombygging til nytt mottak i 1.etasje.

I same tidsrom vil også mottaket verte stengt onsdag, i tillegg til tysdag og torsdag.

Opningstider for dei andre lokale NAV kontora i Halligdal kan du sjå her

Me svarar på telefon 55 55 33 33 kl. 08:30 - 15:30
Det er også mogleg å bestille timeavtale.

nav.no har åpent heile døgnet

Besøks-og postadresse Gol:
Gamlevegen 4, 3550 Gol

Gjerde inn hytta?

Me forstår at folk ynskjer å gjerde inn hytta si slik at ein unngår møk heilt inn på trappa.
Aktuelle gjerdetypar kan væra nettinggjerde av metall (sauenetting), bordgjerde, stakittgjerde eller skigard. Gjerde må minst væra ein meter høgt og ha ei utforming slik at sau og lam ikkje set seg fast, eller kan smette gjennom.

Mattilsynet tolkar Lov om dyrevelferd slik at det ikkje er lov å bruke tråd eller plastnettinggjerde, verken med eller utan straum, med mindre eigaren fører dagleg tilsyn med gjerde.
På ei hytte vil det sjeldan væra dagleg tilsyn heile beitesesongen.

Gjerde av tråd eller plastnetting er dermed forbode.

Skroll videre ned