Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

I samsvar med kommunelova § 44 pkt.7 og § 45 pkt.3,er formannskapet sin innstilling til årsbudsjett 2019 og handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022, no ute til offentleg ettersyn.
Frist for å koma med eventuelle merknader er 10.12.2018.

Dokumenta kan du lesa her 

Søkje om midlar frå Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar.

Søknadsfrist er 10.desember.

Les meir her

Skroll videre ned