Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Temakvelder om sorg – for barn og foreldre som har opplevd tap – samling 2

Tysdag 22. oktober kl.17.30-19.00 på Kafé Makalaus (Servering av mat. Gratis.)

Dei som ikkje har vore med på den første samlinga, kan fortsatt melde seg på. Påmelding til Martha Frøyland Bleiktvedt 47627663 innan fredag 18. okt.

Nokon barn som har opplevd dødsfall av nært familiemedlem, opplever det som nyttig å treffe jevnaldrande i same situasjon. Dei føler seg mindre åleine og dei forstår lettare sine eigne reaksjonar og opplevelsar. Vi ynskjer å skapa ein møtestad for barn i Hallingdal, som har mista ein av sine næraste. Fagpersonar leiar barna inn i ulike og aktuelle tema, og det blir eit rom for samtale i gruppa.

Medan barna deltek i temakveldane, er foreldre velkomne til veiledning i eiga gruppe. Der er det mogleg å få veiledning om korleis foreldra kan møte barna i sorg slik at dei kan møte barnas reaksjonar på ein trygg og god måte.

---------------------------------------------------------------

Arrangører: Marianne Jøtun Fauske (Psykisk Helse), Tove Moen (skolehelsetjeneste), Jorunn Viljugrein Stake (kreftkontakten) og Martha Frøyland Bleiktvedt (Gol kyrkje)

Ein av dei mest spennande jobbane i Hallingdal

Regionrådet for Hallingdal er på jakt etter ny dagleg leiar.

Kanskje du er den rette.

Me søker etter ein kontaktskapande, utadvendt og kreativ person med vilje til innsats, for å bidra til positiv samhandling og utvikling i Hallingdal. Du er utviklingsorientert, sjølvstendig, har stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og eit sterkt engasjement for regionen.

 

Du har høgare utdanning på universitets- eller høgskulenivå, god fagleg bakgrunn og administrativ erfaring frå offentleg eller privat sektor. Du må også ha relevant utdanning med kunnskap om kommunane som samfunnsutviklar.

Ta gjerne kontakt med Regionrådet for Hallingdal ved Solveig Vestenfor, ordførar Ål kommune, 98873422, for meir informasjon om stillinga.

Full utlysningstekst finn du på www.regionraadet.no

Søknadsfrist: 1.november 2019

Skroll videre ned