Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Frå 7. juli og ut månaden vil opningstida på telefon vere mellom kl. 10.00 og 14.00. Vi er tilgjengelege på e-post. Kommunehuset er framleis stengt for besøkande.

---------------------------------------------------

Send sikker post til kommunen!

Med eDialog kan du trygt sende brev og dokument elektronisk sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

Gå til eDialog

Her kan du lese meir om eDialog

---------------------------------------------------

Viken kommunerevisjon søkjer revisormedarbeider 
og oppdragsansvarleg revisor til nyetablert
avdelingskontor i Hallingdal.
Les meir


Gol kommune har hatt eigedomsskatt i heile kommunen sidan 2011. Alle eigedomar skal takserast kvart tiande år.
Det skal væra synfaring på alle eigedomar i perioda juli - september 2020.

Meir informasjon finn du i dette brevet som er sendt ut til alle som får rekning på kommunale avgifter i Gol kommune.

Har du spørsmål send ein epost til: post@verditakst.no. Oppgje namn, adresse, gards - og bruksnummer og mobilnummeret ditt.

Dei som kjem på synfaring skal ha id- kort og gule vestar. 

Bilen dei brukar ser slik ut

Skroll videre ned