Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilsette i Gol kommune

Kommunedirektør

Hege Mørk

Telefon: 916 73 901

E-post: hege.mork@gol.kommune.no

Kommunalsjef samfunn og utvikling

Svein Eide

Telefon: 468 96 770

E-post: svein.eide@gol.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Hallvor Lilleslett

Telefon: 459 68 135

E-post: hallvor.lilleslett@gol.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg

Conrad Alexander Ravnanger

Telefon: 960 40 384

E-post: conrad.alexander.ravnanger@gol.kommune.no

Løn-og personalavdelinga

Personalsjef

Tonje B. Kopstad

Telefon: 905 35 107

E-post: tonje.benedikte.kopstad@gol.kommune.no

Fagansvarleg

Hanne Therese Thorsby

Telefon: 32 02 91 05

E-post: hanne.thorsby@gol.kommune.no

Konsulent

Dagny S. R. Liahagen

Telefon: 32 02 91 06

E-post: dagny.risdal.liahagen@gol.kommune.no

Arbeidstid: Tysdag, onsdag og torsdag.

Personalkonsulent

Stian Røstberg

Telefon: 32 02 91 09

E-post: stian.rostberg@gol.kommune.no

Konsulent

Kari Gjestemoen

Telefon: 32 02 91 07

E-post: kari.gjestemoen@gol.kommune.no

Økonomiavdelinga

Økonomisjef

Kathrine Løno Lahlum

Telefon:

E-post: kathrine.lahlum@gol.kommune.no

Økonomikonsulent

Bjørn Egil Turhus

Telefon: 32 02 90 37

E-post: bjorn.egil.turhus@gol.kommune.no

Saksbehandlar - Felles Innkrevingskontor i Hallingdal

Jonas Køso Svarstad

Telefon: 32 02 90 50

E-post: jonas.svarstad@gol.kommune.no

Sekretariat og tenestetorg

Avdelingsleiar

Mona Hagen

Telefon: 916 73 907

E-post: mona.hagen@gol.kommune.no

Konsulent

Bjørg Smøttebråten

Telefon: 32 02 90 59

E-post: bjorg.smottebraten@gol.kommune.no

Konsulent

Unni Feøy

Telefon: 32 02 90 56

E-post: unni.feoy@gol.kommune.no

Konsulent

Ronja Sæther Risdal

Telefon: 32 02 91 07

E-post: ronja.saether.risdal@gol.kommune.no

Konsulent

Eva Randi Skredderberget

Telefon: 32 02 90 12

E-post: eva.randi.skredderberget@gol.kommune.no

Konsulent/nettansvarleg

Geir Olav Trondskog Uren

Telefon: 32 02 90 13

E-post: geir@gol.kommune.no

Fagansvarleg dokumentasjonsforvaltning

Ingrid Frostholm Larsen

Telefon: 32 02 90 10

E-post: ingrid.frostholm.larsen@gol.kommune.no

Kulturavdelinga

Avdelingsleiar kultur

Mads Elbrønd

Telefon: 409 16 449

E-post: mads.elbrond@gol.kommune.no

Integreringstenesta

Integreringskonsulent

Sofia Breig

Telefon: 902 29 369

E-post: sofia.breig@gol.kommune.no

Intergreringskonsulent

Habtom G. Weldegebriel

Telefon: 902 35 028

E-post: habtom.gebrehiwet.weldegebriel@gol.kommune.no

Intergreringskonsulent

Mohammed Ibrahim Ahmed

E-post: mohammed.ibrahim.ahmed@gol.kommune.no

Integreringskonsulent

Hanna Nordahl

Telefon: 969 40 198

E-post: hanna.nordahl@gol.kommune.no

Integreringskonsulent

Marte Lilleaas

Telefon: 482 65 464

E-post: marte.lilleaas@gol.kommune.no

Gol bibliotek

Biblioteksjef

Karin Bjørge

Telefon: 32 02 92 80

E-post: karin.bjorge@gol.kommune.no

Gol kulturskule

Rektor

Mari Vaagland

Telefon: 952 11 903

E-post: mari.vaagland@gol.kommune.no

Gol barnehage

Avdelingsleiar

Christine Berge Ravnanger

Telefon: 32 02 91 12

E-post: christine.ravnanger@gol.kommune.no

Assisterande styrar

Gunn Marit Aarset

Telefon: 32 02 91 10

E-post: gunn.marit.aarset@gol.kommune.no

Gol skule

Rektor

Morten Lien

Telefon: 32 02 92 41

E-post: morten.lien@gol.kommune.no

Avdelingsleiar - ungdomstrinn

Anne-Lene Takvam Sauthon

Telefon: 32 02 92 43

E-post: anne-lene.takvam.sauthon@gol.kommune.no

Avdelingsleiar - barnetrinn

Morten Svensgård

Telefon: 32 02 92 42

E-post: morten.svensgard@gol.kommune.no

Avdelingsleiar - SFO

Randi Kathrine Myren Lien

Telefon: 32 02 92 45

E-post: randi.myren.lien@gol.kommune.no

Resepsjon - Gol skule

Telefon: 32 02 92 40

E-post: gol.skule@gol.kommune.no

Gol vaksenopplæring

Rektor

Britt Vikane

Telefon: 408 04 373

E-post: britt.vikane@gol.kommune.no

Eigedomsavdelinga

Avdelingsleiar

Cecilie Pindsle

Telefon: 917 10 430

E-post: cecilie.pindsle@gol.kommune.no

Arbeidsleiar for vaktmeistera

Kjell Skaret

Telefon: 32 02 91 18/ 953 06 032

E-post: kjell.skaret@gol.kommune.no

Reinhaldsleiar

Ingun Dahl Bergheim

Telefon: 995 44 514

E-post: ingun.dahl.bergheim@gol.kommune.no

Kommunalteknisk avdeling

Avdelingsleiar

Elin Tangen

Telefon: 481 23 113

E-post: elin.tangen@gol.kommune.no

Avdelingsingeniør

Stine Bang Fjeldheim

Telefon: 452 58 631

E-post: stine.bang.fjeldheim@gol.kommune.no

Sakshandsamar

Synnøve Kristiansen

Telefon: 32 02 90 78

E-post: synnove.kristiansen@gol.kommune.no

Vakttelefon vatn og avløp

Telefon: 916 84 496

Vakttelefon veg

Telefon: 915 17 078 (brøytesesongen)

Plan og utvikling

Avdelingsleiar

Sandra Marie Paulsen

Telefon: 992 807 20

E-post: sandra.paulsen@gol.kommune.no

Samfunnsplanleggar

Sander Lilleslett

Telefon: 32 02 90 72

E-post: sander.lilleslett@gol.kommune.no

Teknikar

Sigrid Breivik

Telefon: 32 02 90 65

E-post: sigrid.breivik@gol.kommune.no

Byggesakshandsamar

Harald Huse

Telefon: 32 02 90 00

E-post: harald.huse@gol.kommune.no

Geoingeniør/eigedomsskatt

Knut Ohnstad

Telefon: 32 02 90 68

E-post: knut.ohnstad@gol.kommune.no

Spes.konsulent

Nataliya Chyzhykova

Telefon: 32 02 90 77

E-post: nataliya.chyzhykova@gol.kommune.no

Ingeniør/Grafisk inf.system

Torleiv Torgersen - arbeidsdag på Gol er torsdag

Telefon: 32 02 90 72

E-post: torleiv.torgersen@gol.kommune.no

Fagansvarleg skogbruk

Petter Owesen

Arbeidsdagar: Måndag, tysdag, torsdag og fredag

Telefon: 916 73 909

E-post: petter.owesen@gol.kommune.no

Miljøvernrådgjevar

Jørn Magne Forland

Arbeidsdagar: Måndag, onsdag, torsdag og annankvar fredag

Telefon: 32 02 90 76

E-post: jorn.magne.forland@gol.kommune.no

Jordbrukskonsulent

Tove Solheim

Arbeidsdagar: Måndag, tysdag og onsdag

Telefon: 32 02 90 75

E-post: tove.solheim@gol.kommune.no

Næringsutviklar

Erik Hansegård

Telefon: 930 05 235

E-post: erik.hansegaard@gol.kommune.no

Helse og omsorg

Stabsleiar helse - og omsorg

Trine Eidsgaard

Telefon: 992 25 618

E-post: trine.eidsgaard@gol.kommune.no

Rådgjevar og controller - helse

Wenche Køso

Telefon: 916 73 929

E-post: wenche.køso@gol.kommune.no

Kvalitetsrådgjevar

Randi Torgersen

Telefon: 913 48 300

E-post: randi.torgersen@gol.kommune.no

Konsulent ESIF

Tøllev Brøndbo Kirkebøen

Telefon: 417 61 882

E-post: tollev.kirkeboen@gol.kommune.no

Helseavdelinga

Avdelingsleiar helse

Agnes Serine Bossum

Telefon: 952 81 130

E-post: agnes.serine.bossum@gol.kommune.no

Friskliv

Fagleiar

Finn-Terje Bøe

Telefon: 470 10 583

E-post: finn.terje.boe@gol.kommune.no

Fysioterapeut

Anette Brøto

Mobil: 900 91 542

E-post: anette.broto@gol.kommune.no

Fysio-og ergoterapitenesta

Leiande fysioterapaut

Atle Handeland (permisjon til 01.01.2025)

Telefon: 476 05 842

E-post: atle.handeland@gol.kommune.no

Kommunefysioterapeut

Stine Money (kontaktperson for eldre)

Telefon: 477 01 258

E-post: stine.money@gol.kommune.no

Arbeidstid:

Måndag - fredag: 09.00 - 15.00

Kommunefysioterapeut

Carl Bergman

Telefon: 900 57 373

E-post: carl.bergman@gol.kommune.no

Kommunefysioterapeut

Jenny Bårdsen (permisjon)

Telefon: 408 01 967

E-post: jenny.bardsen@gol.kommune.no

Arbeidstid:

Måndag - fredag: 08.00 - 15.30

Ergoterapeut og syns og hørselskontakt

Åse Ingunn Midtgård

Telefon: 916 73 967

E-post: ase.ingunn.midtgard@gol.kommune.no

Arbeidstid:

Måndag: 09.00 - 16.00

Tysdag: 09.00 - 16.00

Torsdag: 09.00 - 16.00

Fysioterapaut med driftsavtale i Gol kommune

Jan Kattenberg

Telefon: 909 37 351

E-post: jan@kattenberg.no

Helsestasjon

Fagleiar helsesjukepleiar

Runa Lyngvi

Telefon: 901 17 439

E-post: runa.lyngvi@gol.kommune.no

Helsesjukepleiar

Stine Roe

Telefon: 971 93 696

E-post: stine.ljungberg.roe@gol.kommune.no

Helsesjukepleiar

Hanne Mari Brenno Grubben

Telefon: 907 47 544

E-post: hanne.mari.brenno.grubben@gol.kommune.no

Helsesjukepleiar

Helene Uhlen Dokk

Telefon: 941 45 041

E-post: helene.dokk@gol.kommune.no

Helsesjukepleiar

Elisabeth Luksengard

Telefon: 906 74 224

E-post: elisabeth.luksengard@gol.kommune.no

Fagleiar jordmor

Frida Ibsdotter Lilleaas

Telefon: 902 85 916

E-post: frida.lilleaas@gol.kommune.no

Jordmor

Gunn Haug Staksrud

Telefon: 916 73 940

E-post: gunn.haug.staksrud@gol.kommune.no

Jordmor

Maaike Smit

Telefon: 469 39 407

E-post: maaike.smit@aal.kommune.no

Ungdomslos

Miljøveileder

Veronica Hallingstad

E-post: veronica.hallingstad@gol.kommune.no

Miljøveileder

Thea Staal Larsen

E-post: thea.larsen@gol.kommune.no

Miljøretta helsevern

Rådgjevar

Line Åsli Moen

409 09 257

E-post: post@mhvh.no

Rådgjevar

Ingunn Håverstad

409 09 256

E-post: post@mhvh.no

Psykisk helse og rus

Konstituert områdeleiar

Nic Morten Eilertsen

Telefon 468 80 253

E-post: nic.morten.eilertsen@gol.kommune.no

Psykiatrisk sjukepleiar

Marianne Jøtun Fauske

Telefon: 32 07 86 54/ 916 38 029

E-post: marianne.jothun.fauske@gol.kommune.no

Hallingdal familie-og krisesenter

Områdeleiar

Lotte Magnussen

Telefon: 920 81 115

E-post: lotte.magnussen@gol.kommune.no

Heimetenesta

Avdelingsleiar

Marie Handeland

Telefon: 916 73 952

E-post: marie.handeland@gol.kommune.no

Konstituerande avdelingsleiar

Hanna DuPont

Telefon: 916 73 990

E-post: hanna.dupont@gol.kommune.no

Nedsett funksjonsevne og utviklingshemming

Avdelingsleiar og områdeleiar Helsetunvegen 1

Aina Haugstad

Telefon: 916 73 902

E-post: aina.haugstad@gol.kommune.no

Områdeleiar Helsetunvegen 2 og Gol arbeidssenter

Ida Birgitte Bøygard Stolen

Telefon: 476 07 468

E-post: ida.birgitte.boygard@gol.kommune.no

Områdeleiar Kristenbråten og Vesterhusvegen

Katarina Eriksen Slåtto

Telefon: 916 73 927

E-post: katarina.eriksen.slatto@gol.kommune.no

Gol helsetun

Avdelingsleiar demensomsorg

Linda M. Anderssen

Telefon: 916 73 979

E-post: linda.anderssen@gol.kommune.no

Avdelingsleiar institusjon

Sølvi Listøen

Telefon: 480 98 569

E-post: solvi.listoen@gol.kommune.no

Kjøkkensjef

Andreas Svensson

Telefon: 32 02 91 91

E-post: bo.jonny.svensson@gol.kommune.no

Kjøkkentelefon Helsetunet

Telefon: 32 02 91 90

Dagsenteret

Anne Jorunn Holth

Telefon: 916 73 985

E-post: anne.jorunn.holth@gol.kommune.no

Merkantil - omsorgsavdelinga

Sekretær

Anne Kristine Haugen

Telefon: 916 73 983

E-post: anne.kristine.haugen@gol.kommune.no

Konsulent

Ingrid Haugo

Telefon: 916 34 029

E-post: ingrid.haugo@gol.kommune.no

Sekretær

Hege Stubsve Bang

Telefon: 32 02 91 56

E-post: hege.kristin.stubsve.bang@gol.kommune.no