Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilsette i Gol kommune

Kommunedirektør

Hege Mørk

Tlf. 916 73 901

E-post: hege.mork@gol.kommune.no

Kommunalsjefar

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Hallvor Lilleslett

Tlf 459 68 135

E-post: hallvor.lilleslett@gol.kommune.no

Kommunalsjef samfunn og utvikling

Svein Eide

Tlf 468 96 770

E-post: svein.eide@gol.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg

Conrad Alexander Ravnanger

Tlf 960 40 384

Epost: conrad.alexander.ravnanger@gol.kommune.no

Rådgjevar og controller - helse

Wenche Køso

Tlf 916 73 929

E-post: wenche.køso@gol.kommune.no

Kvalitetsrådgjevar

Ingebjørg By Teigen

Tlf. 913 48 300

Epost: ingebjorg.by.teigen@gol.kommune.no

Gol barnehage

Avdelingsleiar

Wenche Olsen

Tlf. 32 02 91 12/ 915 94 143

E-post: wenche.olsen@gol.kommune.no

Assisterande styrar

Gunn Marit Aarset

Tlf. 32 02 91 10

E-post: gunn.marit.aarset@gol.kommune.no

Gol skule

Rektor

Morten Lien

Tlf. 32 02 92 41

Epost: morten.lien@gol.kommune.no

Avdelingsleiar - ungdomstrinn

Anne-Lene Takvam Sauthon

Tlf. 32 02 92 43

Epost: anne-lene.takvam.sauthon@gol.kommune.no

Avdelingsleiar - barnetrinn

Morten Svensgård

Tlf. 32 02 92 42

E-post: morten.svensgard@gol.kommune.no

Avdelingsleiar - SFO

Randi Kathrine Myren Lien

Tlf. 32 02 92 45

Epost: randi.myren.lien@gol.kommune.no

Resepsjon - Gol skule

Tlf. 32 02 92 40

E-post: gol.skule@gol.kommune.no

Gol vaksenopplæring

Rektor

Britt Vikane

Tlf. 408 04 373

E-post: britt.vikane@gol.kommune.no

Helseavdelinga

Avdelingsleiar helse

Agnes Serine Bossum

Tlf. 952 81 130

E-post: agnes.serine.bossum@gol.kommune.no

Friskliv

Frisklivsleiar

Finn-Terje Bøe

Tlf. 32 02 92 29/ 470 10 583

E-post: finn.terje.boe@gol.kommune.no

Fysio-og ergoterapitenesta

Leiande fysioterapeut

Atle Handeland

Tlf. 476 05 842

E-post: atle.handeland@gol.kommune.no

Kommunefysioterapeut - vikar til august

Sølvi Nicolaisen

Tlf. 477 01 258

Epost: solvi.nicolaisen@gol.kommune.no

Alle dagar 08 -15:30

Fysioterapeut

Jenny Bårdsen

Tlf. 408 01 967

Epost: jenny.bardsen@gol.kommune.no

Ergoterapeut - syn og høyrselkontakt

Åse Ingunn Midtgård

Tlf. 32 02 92 23/ 916 73 967

E-post: ase.ingunn.midtgard@gol.kommune.no

Helsestasjon

Leiande helsesøster

Lene Kristin Spangebu

Tlf. 32 02 92 16/ 468 86 899

E-post: lene.spangebu@gol.kommune.no

Sekretær

Åse Presthus

Tlf. 32 02 92 15

E-post: ase.presthus@gol.kommune.no

Helsesøster

Tove Moen

Tlf. 32 02 92 28/408 01 965

E-post: tove.moen@gol.kommune.no

Helsesjukepleiar

Runa Lyngvi

Tlf. 901 17 439

E-post: runa.lyngvi@gol.kommune.no

Jordmor

Frida Ibsdotter Lilleaas

Tlf. 902 85 916

E-post: frida.lilleaas@gol.kommune.no

Jordmor 

Gunn Haug Staksrud

Tlf. 916 73 940

E-post: gunn.haug.staksrud@gol.kommune.no

Integreringstenesta

Integreringskonsulent

Sofia Breig

Tlf. 902 29 369

E-post: sofia.breig@gol.kommune.no

Miljretta helsevern

Rådgjevar

Line Åsli Moen

409 09 257

E-post: post@mhvh.no

Rådgjevar

Ingunn Håverstad

409 09 256

E-post: post@mhvh.no

Psykisk helse og rus- Hallingdal krisesenter

Områdeleiar

Marianne Ødegaard

Tlf. 32 07 86 53/ 916 73 947

E-post: marianne.odegaard@gol.kommune.no

Psykiatrisk sjukepleiar

Marianne Jøtun Fauske

Tlf. 32 07 86 54/ 916 38 029

E-post: marianne.jothun.fauske@gol.kommune.no

Ungdomslosen

Miljøveileder/konsulent

Guro Dokk

Tlf. 476 88 915

E-post: guro.dokk@gol.kommune.no

Miljøveileder/konsulent

Norunn Rivedal

Tlf. 476 37 650

E-post: norunn.rivedal@gol.kommune.no

Kulturavdelinga

Avdelingsleiar kultur 

Mads Elbrønd

Tlf. 409 16 449

E-post: mads.elbrond@gol.kommune.no

Ungdomskonsulent

Anette Black

Gol bibliotek

Karin Bjørge

Biblioteksjef

Tlf. 32 02 92 80

E-post: karin.bjorge@gol.kommune.no

Gol kulturskule

Mari Vaagland

Rektor

Tlf. 952 11 903

E-post: mari.vaagland@gol.kommune.no

Løn-og personalavdelinga

Tonje B. Kopstad

Personalsjef

Tlf. 905 35 107

E-post: tonje.benedikte.kopstad@gol.kommune.no 

Dagny S. R. Liahagen

Konsulent

Tlf. 32 02 91 06

E-post: dagny.risdal.liahagen@gol.kommune.no

Stian Røstberg

Personalkonsulent

Tlf. 32 02 91 09

E-post: stian.rostberg@gol.kommune.no

Ronja Sæther Risdal (permisjon frå 12.mai 2022)

Konsulent

Tlf. 32 02 91 07

Kari Gjestemoen (vikar for Ronja)

Telefon 32 02 91 07

E-post: ronja.saether.risdal@gol.kommune.no

Heimetenesta

Marie Ødegaard

Fungerande avdelingsleiar heimetenesta

Tlf. 916 73 952

E-post:marie.odegaard@gol.kommune.no

Nedsett funksjonsevne og utviklingshemming

Tone Hernes

Områdeleiar Helsetunvegen 1

Tlf. 457 33 248

E-post: tone.hernes@gol.kommune.no

Kari Mæland

Områdeleiar Helsetunvegen 2

Tlf. 916 73 976

E-post: kari.maeland@gol.kommune.no

Katarina Eriksen Slåtto

Områdeleiar  Kristenbråten

Tlf. 916 73 927

E-post: katarina.eriksen.slatto@gol.kommune.no

Monica Strand

Områdeleiar Arbeidssenteret

Tlf. 906 19 050

E-post: monica.strand@gol.kommune.no

Gol helsetun

Linda M. Anderssen

Avdelingsleiar 

Tlf. 916 73 979

E-post: linda.anderssen@gol.kommune.no

Sølvi Listøen

Avdelingsleiar

Tlf. 480 98 569

Epost: solvi.listoen@gol.kommune.no

Andreas Bo Jonny Svensson

Kjøkkensjef

Tlf. 32 02 91 91

E-post: bo.jonny.svensson@gol.kommune.no

Merkantil - omsorgsavdelinga

Anne Kristine Haugen

Sekretær

Tlf. 916 73 983

E-post: anne.kristine.haugen@gol.kommune.no

Ingrid Haugo

Konsulent

Tlf. 32 02 91 57

Epost: ingrid.haugo@gol.kommune.no

Hege Stubsve Bang

Sekretær

Tlf. 32 02 91 56

Epost: hege.kristin.stubsve.bang@gol.kommune.no

Eigedomsavdelinga

Aud Ågotnes Eiklid

Avdelingsleiar

Tlf. 32 02 91 15/ 924 15 482

E-post: aud.eiklid@gol.kommune.no

Kjell Skaret

Arbeidsleiar for vaktmeistera

Tlf. 32 02 91 18/ 953 06 032

E-post: kjell.skaret@gol.kommune.no

Ingun Dahl Bergheim

Reinhaldsleiar

Tlf. 995 44 514

E-post: ingun.dahl.bergheim@gol.kommune.no

Kommunalteknisk avdeling

Elin Tangen

Avdelingsleiar

Tlf. 481 23 113

E-post: elin.tangen@gol.kommune.no

Synnøve Kristiansen

Sakshandsamar

Tlf. 32 02 90 78

E-post: synnove.kristiansen@gol.kommune.no

Vakttelefon vatn og avløp

Tlf. 916 84 496

Vakttelefon veg

Tlf. 915 17 078 (brøytesesongen)

Landbruk og miljø

Petter Owesen

Avdelingsleiar

Arbeidsdagar: Måndag, tysdag, torsdag og fredag 

Tlf. 916 73 909

E-post: petter.owesen@gol.kommune.no

Jørn Magne Forland

Miljøvernrådgjevar

Arbeidsdagar: Måndag, onsdag, torsdag og annankvar fredag

Tlf. 32 02 90 76

E-post: jorn.magne.forland@gol.kommune.no

Tove Solheim

Jordbrukskonsulent

Arbeidsdagar: Måndag, tysdag og onsdag

Tlf. 32 02 90 75

E-post: tove.solheim@gol.kommune.no

Ingvild Sundgot

Landbrukskonsulent

Tlf. 32 02 90 74

E-post: ingvild.sundgot@gol.kommune.no

Erik Hansegård

Næringsutviklar

Tlf. 930 05 235

E-post: erik.hansegaard@gol.kommune.no

Utbyggingsavdelinga

Hanne Cecilie Nes

Avdelingsleiar

Tlf. 32 02 90 70/ 916 73 921

E-post: hanne.cecilie.nes@gol.kommune.no

Sander Lilleslett

Arealplanleggar

Tlf. 32 02 90 72

Epost: sander.lilleslett@gol.kommune.no

Sigrid Breivik

Teknikar

Tlf. 32 02 90 65

E-post: sigrid.breivik@gol.kommune.no

Harald Huse

Byggesakshandsamar

Tlf. 32 02 90 00

E-post: harald.huse@gol.kommune.no

Knut Ohnstad

Geoingeniør/eigedomsskatt

Tlf. 32 02 90 68

E-post: knut.ohnstad@gol.kommune.no

Torleiv Torgersen

Ingeniør/Grafisk inf.system

Tlf. 32 02 90 72

E-post: torleiv.torgersen@gol.kommune.no

Sekretariat og tenestetorg

Mona Hagen

Avdelingsleiar

Tlf. 32 02 91 33/ 916 73 907

E-post: mona.hagen@gol.kommune.no

Trine Eidsgaard

Arkivleiar

Tlf. 32 02 90 57

E-post:trine.eidsgaard@gol.kommune.no

Bjørg Smøttebråten

Konsulent

Tlf. 32 02 90 59

E-post: bjorg.smottebraten@gol.kommune.no

Unni Feøy

Konsulent

Tlf. 32 02 90 56

Epost: unni.feoy@gol.kommune.no

Olga Husum

Konsulent/nettansvarleg

Tlf. 32 02 90 00

E-post: olga.husum@gol.kommune.no

Eva Randi Skredderberget

Konsulent

Tlf. 32 02 90 00

Epost: eva.randi.skredderberget@gol.kommune.no

Ingrid Frostholm Larsen

Konsulent

Tlf. 32 02 90 00

E-post: ingrid.frostholm.larsen@gol.kommune.no

Økonomiavdelinga

Elin Pedersen

Økonomisjef

Tlf. 32 02 90 34

E-post: elin.pedersen@gol.kommune.no

Bjørn Egil Turhus

Økonomikonsulent 

Tlf. 32 02 90 37

E-post: bjorn.egil.turhus@gol.kommune.no