Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilgjengelegheitserklæring

Gol kommune jobbar kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale løysningane våre i størst mogleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming.

Me samarbeider tett med leverandørane for å sikre at produkta og tenestene blir universelt uforma.

Desse tenestene er i bruk på kommunen si heimeside.
Ikkje alle tenestene er vurdert/testa fullt ut.

Kva krav det gjeld er opplyst i sjølve tilgjengelegheitserklæringa for den aktuelle nettstaden. Gol kommune jobbar med å teste alle krav.

Kommunen har ikkje moglegheit til å publisere enkelte av erklæringane i sjølve løysinga. Me publiserer derfor erklæringane her.

Lenkjer til tilgjengelegheitserklæringar (uustatus.no):