Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Sakslister og møteprotokollar

Sakslister og møteprotokollar etter mai 2021 (elementscloud.no)

Møtekalender 2023 (PDF)

Møtekalender 2024 (PDF)

Sakslister og møteprotokollar før mai 2021 (elementscloud.no)

Skulle du ha spørsmål eller det oppstår vanskar med å laste ned dokument, ta kontakt med Postmottaket på e-post postmottak@gol.kommune.no så hjelpar me deg gjerne.
Slik finn du møteinnkallingar og møteprotokollar

1. oversikt hovedside.png

Fyste sida inneheld:

 1. Nedtrekksmeny som inneheld ei liste over tilgjengelege utval.
 2. Knapp for å endre visning frå månadskalender til årskalender.
 3. Tre knappar som lar deg endre månad, "I dag" knappen tar deg til nåværande månad.
 4. To knappar for å endre visning frå månad til nåværande dag.

Finne fram til rett møte eller utval:

 1. Hvis ønskjeleg, vel utval ved å trykkje på knappen merka "Utval" og vel eit utval frå nedtrekksmenyen. Då vil du kun sjå møter for vald utval.

  Bildevideo hvordan finne fram til møte eller utval

 2. For å få full oversikt over alle møter per år, trykk på knappen merka "Vis årskalender", då får du opp ei tidslinje som visar alle møter for valde utval.

For å finne og laste ned vedlegg:

Ønskjer du å laste ned vedlegg, finn du det under kvar enkelt møteside.

 • Til høgre i det øverste kvite feltet finn du møteinnkalling og møteprotokoll.
  Trykk ein gang på kver enkelt dokument for å laste ned.

 • Vedlegg som høyre til ein enkel sak finn du ved å trykke på tittelen til saka du ønskjer å lese meir om i sakskartet.

  • Hovuddokumentet for saken ligg plassert heilt til høgre under kvar enkel sak.

  • Eventuelle vedlegg og saksprotokollar ligg som separate nedtrekkslister, trykk på tittelen for å få tilgang til desse.

vedlegg.gif