Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Sakslister og møteprotokollar

Saksdokument - politiske møte

Har du spørsmål eller vanskar med å laste ned dokument, ta kontakt med postmottak@gol.kommune.no så hjelpar me deg.

Møtekalender 2024 (PDF, 82 kB)

Kommunestyret vert overført via Kommune TV (gol.kommunetv.no)

Frå tida før 16. mai 2021:

Perioden 2019 - mai 2021 - saksdokument - politiske møter

Slik finn du møteinnkallingar og møteprotokollar

1. oversikt hovedside.png

Fyste sida inneheld:

 1. Nedtrekksmeny som inneheld ei liste over tilgjengelege utval.
 2. Knapp for å endre visning frå månadskalender til årskalender.
 3. Tre knappar som lar deg endre månad, "I dag" knappen tar deg til nåværande månad.
 4. To knappar for å endre visning frå månad til nåværande dag.

Finne fram til rett møte eller utval:

 1. Hvis ønskjeleg, vel utval ved å trykkje på knappen merka "Utval" og vel eit utval frå nedtrekksmenyen. Då vil du kun sjå møter for vald utval.

 2. For å få full oversikt over alle møter per år, trykk på knappen merka "Vis årskalender", då får du opp ei tidslinje som visar alle møter for valde utval.

For å finne og laste ned vedlegg:

Ønskjer du å laste ned vedlegg, finn du det under kvar enkelt møteside.

 • Til høgre i det øverste kvite feltet finn du møteinnkalling og møteprotokoll.
  Trykk ein gang på kver enkelt dokument for å laste ned.

 • Vedlegg som høyre til ein enkel sak finn du ved å trykke på tittelen til saka du ønskjer å lese meir om i sakskartet.

  • Hovuddokumentet for saken ligg plassert heilt til høgre under kvar enkel sak.

  • Eventuelle vedlegg og saksprotokollar ligg som separate nedtrekkslister, trykk på tittelen for å få tilgang til desse.