Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Lederplakat

Gol kommune sine leiarar har utvikla ein Lederplakat med mål om å skape psykologisk tryggleik for alle tilsette.

Dette inneber å oppmuntre til å stille kritiske spørsmål, vere fagleg ueinig og lære av feil.

Målet er å bygge ein raus organisasjon med auka kapasitet for medfølelse, mot og konstruktiv usemje. Plakaten legg vekt på å ta heile mennesket på alvor og inkluderer 8 punkt som blant anna omhandlar sårbarheit, mot, tilbakemelding, feiring av feil og leiars eigen personlege utvikling.

Dette er ein del av Gol kommunes satsning på å vere ein lærande organisasjon og anerkjenne viktigheita av å verdsette medarbeidarane våre som eit konkurransefortrinn.

Lederplakat (PDF, 3 mB)