Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Trygg og sikker i Gol

Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfald i Gol kommune.

«Trygg og sikker i Gol» betyr i utgangspunktet at alle innbyggarar skal føle seg trygge på at dei ikkje blir diskriminert på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn eller kjønnsidentitet, funksjonshemming, alder eller seksuell legning.

Handlingsplan kjønns og seksualitetsmangfald (PDF, 1.6 mB)

Sist endret: 12.03.2024