Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Evalueringsrapport etter Hans

«Hans» er ein av dei mest omfattande naturhendingane i Gol i nyare tid. Evalueringa omfattar krisehandteringa i det mest akutte tidsrommet med tidsline fom. måndag 7.august og fram til onsdag 9.august 2023 kl. 14.00.

Bilde er av Hemsil ved Myklefossen kraftstasjon 08.08.23 kl. 18:00. Foto: S. Eide