Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring av forskrift om gebyr for gjennomføyring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Høyringsfrist: 15.01.24

Vedlegg til høyring

Høyringsbrev gebyrforskrift (PDF, 92 KB)

Høyringsforslag til lokal forskrift om gebyr (PDF, 25 KB)

Høyringssvar

Høyringssvar blir sendt til Hallingdal brann- og redningsteneste IKS på
e-post: post@hbr.no eller post til:

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS
Torpomoen 27
3579 Torpo

Alle høyringssvar vil bli offentleggjort.
Svaret må merkast med saksnr. 2023/3967

Høyringsfrist: 15. januar 2024