Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring av forskrift for skulefritidsordning (SFO)

Ny opplæringslov krev at kommunane skal gi forskrift om skulefritidsordning. Høyringsfrist: 2. mai 2024.

Saksdokument

Hovuddokument (PDF)

Saksutgreiing (PDF)

Saksprotokoll (PDF)

Høyringssvar

Høyringssvar blir sendt til Gol kommune på
e-post postmottak@gol.kommune.no eller post til:

Gol kommune

Gamlevegen 4

3550 Gol

Alle høyringssvar blir offentleggjort.
Svaret må merkast med saksnr: 2024/562

Høyringsfrist: 2. mai 2024

Sist endret: 03.04.2024