Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring av framlegg til ny vass- og avløpsforskrift - lokal forskrift for vass- og avløpsgebyr

Gol kommune legger forslag til ny lokal forskrift for vass- og avløpsgebyr ut på høyring. Høyringsfrist 19. august 2024.

Bakgrunnen for utarbeiding av ny forskrift er at kommunen ønsker at forskrifta er betre tilpassa dagens forhold.

Målsetjinga med arbeidet har vore å lage ei forskrift som er rettferdig, tydeleg og fleksibel.

  • Rettferdig: Gebyra skal spegle dei ulike brukargruppene sitt kostnadsnivå på best mogleg måte.
  • Tydeleg: Forskrifta skal vere lett å lese og handheve med klart og forståeleg språk utan uklare, eller vanskelege, formuleringar.
  • Fleksibel: Forskrifta viser til årlege kommunestyrevedtak for gebyra sin storleik.

Har du innspill?

Frist for å sende inn uttale er 19.august 2024.
Høyringssvar kan sendast til e-post: postmottak@gol.kommune.no, eller per post til Gamlevegen 4, 3550 Gol.

Relevante dokumenter

VA-forskrift (PDF)

Høyringsbrev (PDF)

Sist endret: 30.05.2024