Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring av alkoholpolitiske retningsliner for 2024-2028

Høyringsfrist er 2. mai 2024.

Saksdokument

Alkoholpolitiske retningslinjer Gol kommune 2024 - 2028 (PDF, 253 kB)

Hovuddokument (PDF)

Saksprotokoll (PDF)

Høyringssvar

Høyringssvar blir sendt til Gol kommune på
e-post postmottak@gol.kommune.no eller post til:

Gol kommune

Gamlevegen 4

3550 Gol

Alle høyringssvar blir offentleggjort.
Svaret må merkast med saksnr: 2024/621

Høyringsfrist: 2. mai 2024

Sist endret: 04.04.2024