Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vassprøve

ValdresLab avviklar ferie veke 29 og 30.

Den siste dagen du kan levere prøver til analyse, før dei tek ferie, er måndag 8. juli (veke 28).

Du kan levere prøver som vanleg frå og med måndag 29. juli (veke 31).

Ønskjer du å ta vassprøvar?

Du kan hente prøvesett frå ValdresLab i tenestetorget på Gol kommunehus i Gamlevegen 4.

Prøvesettet består av:

  1. Orientering om prøvetaking og sending.
  2. Følgjeskjema som fyllast ut av kunde og bli levert saman med prøven.
  3. Steril prøvetakingsflaske.

Vassprøvar med følgjeskjema leverast til Gol kommunehus i tenestetorget, måndagar innan kl. 12:00.

Meir informasjon om korleis du tek vassprøvar finn du her:

https://www.valdreslab.no/analysetjenester/proevetaking/

Ønskjer du å nytte eigne flasker og skrive ut skjema sjølv kan du gjere det, men det blir stilt krav til prøveemballasjen, les meir om det her:

https://www.valdreslab.no/analysetjenester/proeveemballasje/

Link til skjema finn du her:

https://www.valdreslab.no/skjemaer/

For andre spørsmål ta kontakt med ValdresLab:
ValdresLab AS, Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes

Tlf: 61 34 16 20

E-post: post@valdreslab.no