Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vassprøve

Ønskjer du å ta vassprøvar?

Du kan hente prøvesett frå ValdresLab i tenestetorget på Gol kommunehus i Gamlevegen 4.

Prøvesettet består av:

  1. Orientering om prøvetaking og sending.
  2. Følgjeskjema som fyllast ut av kunde og bli levert saman med prøven.
  3. Steril prøvetakingsflaske.

Vassprøvar med følgjeskjema leverast til Gol kommunehus i tenestetorget, måndagar innan kl. 12:00.

Meir informasjon om korleis du tek vassprøvar finn du her:

https://www.valdreslab.no/analysetjenester/proevetaking/

Ønskjer du å nytte eigne flasker og skrive ut skjema sjølv kan du gjere det, men det blir stilt krav til prøveemballasjen, les meir om det her:

https://www.valdreslab.no/analysetjenester/proeveemballasje/

Link til skjema finn du her:

https://www.valdreslab.no/skjemaer/

For andre spørsmål ta kontakt med ValdresLab:
ValdresLab AS, Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes

Tlf: 61 34 16 20

E-post: post@valdreslab.no