Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Styrevervregister

Kva er styrevervregisteret

Styrevervregisteret er eit verktøy som KS (kommunesektoren sin organisasjon) tilbyr kommunar, fylkeskommunar og kommunalt eigde selskap. Det er frivillig å knytte seg til registeret.

Styrevervregisteret

Her kan du søkje på personar i kommunal sektor og sjå kva ulike roller dei har. Opplysningane er henta frå Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundreisterene) og Kommuneregisteret.