Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Styrevervregister

Kva er styrevervregisteret?

Styrevervregisteret er eit verktøy som KS (kommunesektoren sin organisasjon) tilbyr kommunar, fylkeskommunar og kommunalt eigde selskap.

Det er frivillig å knytte seg til registeret.

Styrevervregisteret (styrevervregisteret.no)

Her kan du søkje på personar i kommunal sektor og sjå kva ulike roller dei har.

Opplysningane er henta frå Enhetsregisteret, Foretaksregisteret (Brønnøysundreisterene) og Kommuneregisteret.