Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vi ynsker dine innspel til strategisk næringsplan 2023-2030

Plandokument ligg til offentleg ettersyn frå og med 5 juni til og med 17 juli 2023.

Strategisk næringsplan handler om korleis kommunen og regionen kan utvikle seg fram mot 2030.

Forslag til strategisk næringsplan ligg på Gol kommune si heimeside, Gol bibliotek og i tenestetorget på Gol kommunehus.

Sjå planforslaget (PDF)

Send innspel til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no. Frist 17 juli 2023.