Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Næringsplan

Næringsplan skal vere eit styringsdokument for heilskapleg næringspolitikk og skal vere grunnlad for dei prioriteringane kommunen gjer i planperioden. I tillegg skal det gi aktørande innanfor næringslivet klare signal om kva prioriteringar kommunen legg til grunn for vidare utvikling. 

Strategisk næringsplan, Gol 2023-2030 (PDF)

Kontaktinformasjon

Næringsutviklar

Erik Hansegård

Telefon: 930 05 235

E-post: erik.hansegaard@gol.kommune.no