Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Lag og organisasjonar

Meld frå til Tenestetorget på tlf: 32 02 90 00 eller tenestetorget@gol.kommune.no om du ser noko som må endrast.

Andre organisasjonar

Fagforbundet avd. Gol
Lina Haugstad
Gamlevegen 4
3550 Gol
Tlf: 993 61 923

Gol Bridgeklubb:
John Gunnar Sandviken
Hjallevegen 6
3550 Gol
Tlf: 952 19 723

Gol Mållag:
Jorun Borge Knaldre
Tuppeskogvegen 122
3550 Gol
Tlf: 950 48 780

Gol Fråhaldslag:
Tormod Skarsgard
Gunnarhaugvegen 11
3570 Ål
Tlf: 971 04 441

Gol Grunneigarlag:
Ole Anders Hodnungseth
Grønlivegen 125
3550 Gol
Tlf: 901 55 239

Gol Rotary klubb:
Kjersti Kleven
Rolvshusvegen 22
3550 Gol
Tlf: 416 80 717

Gol sau og geit:
Kjetil Golberg
Tlf: 416 30 584

Gol skogeiarlag:
Ola Frøysok
3550 Gol
Tlf: 908 64 515

Utleige Voheim:
Kristoffer Nedrehegg
Tlf: 905 96 109

Liverbirds Hallingdal:
Roger Toppen
Krøssbekk 1
3550 Gol
Tlf: 951 94 739

Utdanningsforbundet Gol:
Ingeborg Piternella Østby
Gamlevegen 4
3550 Gol
Tlf: 476 05 679

Gol Pårørandeforening:
Trond A. Johansen
Hemsedalsvegen 51
3550 Gol
Tlf: 970 03 509

Barn og ungdom

Fossekallen4H:
Michael Larsen
Hemsedalsvegen 55
3550 Gol

Gol ungdomslag:
Marianne Øynebråten
Rotneimsvegen 407
3550 Gol
Tlf: 900 44 054

Rotneim 4H:
Gry Elise Haavelmoen
Rotneim
3550 Gol
Tlf: 904 13 613

RØFF - Røde Kors fyrstehjelp og friluftsliv:
Cecilie Svensson
3550 Gol
Tlf. 926 01 616

BARK Barnas Røde Kors:
Kari Anita Brenna
Tlf 456 19 170
karianitabrenna@yahoo.no

Åsgardane 4H:
v/Anniken Haugstad Boholm
Valdresvegen 687
3550 Gol

Ung Husflid:
Talita Kristin Moholt
c/o Gol Husflidlag
Postboks 80
3550 Gol
Tlf: 908 66 256

Bebuar og velforeningar

Elgshorn vel:
Eva Karin Høydebraaten
Tlf: 473 67 831

Engene vel:
Edvin Hoftun
Tlf: 901 02 741

Golbergremmen Velforening:
Alf Erik Eidsgård
Tlf: 418 49 500

Herad vel:
Gunn Astrid Frøysok
Heradvegen 200
3550 Gol
Tlf: 990 34 376

Heslarystadn vel:
Tor Risdal Stavenes

Heslaskogen vel:
Roger Toppen
Krøssbekk 1
3550 Gol
Tlf: 951 94 739

Langehaugen hytteeierforening
Pål Asbjørn Bjerktvedt
Tlf: 932 19 339

Narvebrøten vel:
Jan Erik Bråten
Narvebrøten 7
Tlf: 938 43 514

Nedre Tuppeskogen vel:
Oda Neerbye
Steintrøa 33
3550 Gol
Tlf: 968 51 295

Petterbråten vel:
Ingvild Vestenfor
Petterbrøtvegen 19
3550 Gol
Tlf: 902 95 709

Robølvegen vel:
Bjørn Ludvig Søgnen
Robølvegen 29
3550 Gol
Tlf: 950 49 554

Syninghalle Vel SA:
Ann-Mari Gjøstein
Tlf: 990 44 844

Tuppeskogen vel:
Tore Smestad
Tlf: 911 21 846

Vesterhuset vel:
Atle M. Strandos
Vesterhusvegen 9
3550 Gol
Tlf: 905 86 949

Øvre Skutuset vel:
Esben S. Svalastog
Tlf: 414 35 978

Bjødnalie Vel:
Thomas Erik Rønning
Capralhaugen 91
1358 Jar

Guriset hyttefelt velforening:
Lise Fredriksen
Tennisveien 41
0777 Oslo
Tlf. 930 21 125

Bondelag

Gol Bondelag:
Magne Øynebråten
Rotneimsvegen 407
3550 Gol
Tlf: 918 56 296

Grendalag og stølslag

Grønlio grendalag:
Knut Kinnebergbraaten
Tlf: 909 40 719

Rotneim grendalag:
Thorunn Haugo

Øygardan grendalag:
Anne Johanne Solhjell
Nørdre Øygardsvegen 182
3550 Gol

Åsgardan grendalag:
Magnus Flaget
Valdresvegen 695
3550 Gol
Tlf: 951 88 487

Historielag

Gol Historielag:
Gudmund Brekko
Briskevegen 18
3550 Gol
Tlf: 32 07 69 96 / 932 59 380

Hallingdal historielag:
c/o Hallingdal museum
3540 Nesbyen
Tlf: 32 07 14 85

Myklefossens venner:
Emil Bergerud
Heradvegen 4
3550 Gol
Tlf: 908 22 382

Humanitære og sosiale lag

Gol og Hemsedal Røde Kors:
Per Otto Skredderberget
Tronderudvegen 1
3550 Gol
Tlf: 993 87 000
post@golrk.no

Gol og Hemsedal Røde Kors hjelpekorps:
Ove Engene
Tronderudvegen 1
3550 Gol

Gol og Hemsedal Røde Kors Besøkstjeneste:
Ingrid Frostholm Larsen
Tronderudvegen 1
3550 Gol

Human - etisk forbund Hallingdal:
Elisabet Groven
Skurdalsvegen 574
3580 Geilo
hallingdal@human.no
evt. epost til region Buskerud
buskerud@human.no

Hund-og hesteklubbar

Hallingen hestesportsklubb:
Hedvig Johanne Rud
Øvre-Ålsvegen 340
3570 Ål
Tlf: 990 01 723

Hallingdal hundeklubb:
Rune Langård
Postboks 88
3551 Gol
Tlf: 900 71 246

Hallingdal tråvlag:
Tor Martin Øyo
Øyovegen 25
3580 Geilo
Tlf: 419 21 951

Husflid, Kunst-og handverksforeningar

Gol Husflidlag:
Kontaktinfo - Epost
Postboks 80
3551 Gol

Gol Kunstforening:
Wenche E. Olsen
3550 Gol
Tlf: 915 94 143

Gol Maleklubb:
Jo Inge Knoph
Rukkedalsvegen 804
3540 Nesbyen
Tlf. 993 81 323

Idrettsorganisasjonar

Gol Idrettslag:
Arve Rustberggard
Tronderudvegen 1
3550 Gol
Tlf: 948 77 037

Gol Idrettsråd:
Atle Magne Strandos
Vesterhusvegen 9
3550 Gol
Tlf: 905 86 949

Hallingkast Bowlingklubb:
Hege Kristin Stubsve Bang
Postboks 10
3551 Gol
Tlf: 905 43 389

Hallingdal Fotballklubb:
Anders Mastrup 
Tlf: 481 85 563

Hallingdal Golfklubb:
Inger-Britt Vindegg
Osestølveien
3596 Ustaoset
Tlf: 926 99 111

Hallingdal Karateklubb:
Ingar Danielsen
Ålmannsveien 68
3576 Hol
Tlf: 959 80 063

Gol og Ødegården Skyttarlag
Paul Ole Kleven
Sentrumsvegen 130
3550 Gol

Kristne foreningar

Frelsesarmeen Hallingdal:
Inger Dahl

Gol Normisjon:
Oddbjørn Jorde
Sentrumsveien 105
3550 Gol

Gol og Herad sokneråd:
Gunn Astrid Frøysok
Heradvegen 200
3550 Gol
Tlf: 990 34 376

Gullrekka:
Britt Marie Haraldseth Hafsås
Granvegen 8
3560 Hemsedal
Tlf: 951 22 136

Lions

Lions club Gol:
Anna Blaaflat
3550 Gol
Tlf. 412 25 698

Motorsport

Hallingdal / Klanten flyklubb/:
Erik Hansegård
P.b 66
3551 Gol
Tlf: 930 05 235

NAF MC Hallingdal:
Frederick Clason Lund
Plettevegen 2
3570 Ål
Tlf. 971 96 702

NMK Gol:
Camilla Evjen
P.b 129
3551 Gol
Tlf. 916 58 495

Musikk, song, dans og teater

Gol Janitsjarkorps:
Karianne Østro
Liagardsvegen 39
3550 Gol
Tlf: 907 23 100

Gol Maxi / minigospel:
Audun Haugeplass
Rotneim
3550 Gol
Tlf: 47 64 67 13

Gol spel- og dansarlag:
Åsmund Jøtun Fauske
Tlf. 938 33 229

Gol seniordans:
Anne Ålien Berg
Tlf 906 80 356

Gol ungdomslag:
Marianne Øynebråten
Rotneimsvegen 407
3550 Gol
Tlf: 900 44 054

Hallingdal Gospelkor:
Anita Hagaeie Bråten
Steintrøa 18
3550 Gol
Tlf: 412 57 330

Koret Tapas:
Gol kulturskole
Gunn Ragnhild Stigen
Svøovegen 62
3550 Gol
Tlf: 900 78 931

Koret Kråkesølv:
Marianne Øynebråten
Rotneimsvegen 407
3550 Gol
Tlf: 900 97 567

Mannskoret Stjernen:
Hallvor Lilleslett
Golbergsgutu 22
3550 Gol
Tlf: 459 68 135

Natur-og friluftsliv

Gol Jeger- og fiskeforening:
Christoffer Norhaug
Tlf: 992 42 683

Golsfjellet Fiskeforening:
Helge Jallen
Tlf: 952 17 568

Golsfjellet Utmarkslag SA:
Bjørn Wilhelm Ransedokken
Åsgardane
3550 Gol
Tlf: 970 33 000

Hallingdalselvas fiskarlag:
Jens romslo
Tlf: 900 20 940

Støtteorganisasjonar

Diabetesforbundet for Hallingdal:
Terje Lyseth
Øvre Ålsvegen 2
3570 Ål
Tlf: 951 62 034

Gol Helselag NFF:
Åshild Knutsmoen
Tlf. 90 51 68 86

Gol Pensjonistforbund /pensjonistforening:
Odd Even Knutsmoen
Tlf. 97 18 88 35

Gol og Hemsedal hørselslag:
Tor Otto Lied
Golbergsgutu 20
3550 Gol
Tlf: 418 09 156

NAAF Hallingdal lokallag:
Per Halvar Lien
Golbergremmen 3
3550 Gol
Tlf: 909 63 677

Foreningen for helhetlig ruspolitikk
Kjell Torstein Hagen
Tlf: 99 23 81 17
E-post: kjell.hagen@ffhr.no

Landsforenigen for hjerte og lungesyke - Gol:
Ragnhild Vik
Gymnasvegen 4H
3550 Gol
Tlf: 97 58 12 63

Norges handikapforbund - Gol:
Marie H. Treverket
P.b 226
3551 Gol
Tlf: 414 22 134

Norsk forbund for utviklingshemmede - Hallingdal lokallag:
Helene Holand
Langfaret 28
3550 Gol
Tlf: 911 22 459

Norges Blindeforbund, Hallingdal lokallag:
Lokallaget er for tida ikkje operativ.
Ta kontakt med fylkeskontoret på
telefon: 32 83 65 00 eller
Epost: buskerud@blindeforbundet.no

Veteran

Hallingdal Veteranvognklubb:
Kjell Rust
Tiurvegen 18
3540 Nesbyen
Tlf: 996 46 255