Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kontaktperson ved alvorleg sjuke og døyande

Om tilbodet

I alle kommunar i Hallingdal er det no ein kontaktperson for alvorleg sjuke og døyande med pårørande knytta til heimesjukepleien, institusjon eller Hallingdal Sjukestugu.

Det kan vere pasientar/pårørande som ikkje har behov for heimesjukepleie, men berre treng nokon å prate.

Kontaktpersonen kan du nå via legen, Hallingdal Sjukestugu, sjukehus eller ringje direkte via arbeidsplassen.

Kontaktperson

Sjukepleiar

Jorunn Viljugrein Stake

Telefon: 916 73 961

Dersom du ikkje får kontakt med kontaktpersonen på Gol, så kan du ringje til:

Hallingdal Sjukestugu

Telefon: 32 08 69 24 / 32 08 69 20