Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Miljøretta helsevern

Kva er miljøretta helsevern?

Miljøretta Helsevern Hallingdal utfører lovpålagte oppgåver, som tilsyn, rådgjeving og løpende saksbehandling etter deler av folkehelselova, smittevernlova, røykelova og ei rekkje forskrifter til desse. Dette vert utført i nært samarbeid med kommuneoverlegane i kvar enkelt kommune.

heimesida deira kan du lese meir om for oppgåver som blir utført

Kontakinformasjon

MHV-rådgiver Line Aasli Moen: 40 90 92 57
MHV-rådgiver Ingunn Håverstad: 40 90 92 56