Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Følgjebevis

Følgjekort eller ledsagerbevis er eit tilbod til deg med fysiske eller psykiske funksjonshemmingar.

Kortet gjer deg rett til å ha med følgje gratis, der dei godkjenner ordninga.

Du kan mellom anna bruke kortet på ulike kultur -og fritidsarrangement og offentlig transport.

Det er kulturavdelinga (gol.kommune.no) som behandlar søknader om følgjebevis.