Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Beredskapsplan ved koronaepidemi

Denne inneheld smitteverntiltak ved ulike nivå av smitte i samfunnet (PDF), og skal nyttast ved rask opp- og nedtrapping av beredskapsnivå ved endring av smittesituasjonen i samband med koronapandemien.

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole? (PDF)