vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjonar

Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med måndag 8.4.2019. kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar:

  • KV 1694 Liagardsvegen og Søråsvegen fram til Sør Aurdal grense  
  • KV 1340 Golberggutu
  • KV 2160 og KV 2170 Søre- og Nordre Øygardsveg
  • KV 1305 Grønlivegen

Alle vegane er satt ned til 6t aksellast.

Det blir gjeve dispensasjon for følgjande transport:

  • Rutegåande persontransport
  • Mjølketransport
  • Utrykkingskøyretøy
  • Renovasjonsbil
  • Kadaverbil til slakteriet

Ved raskt væromslag kan det innføres restriksjoner før 8.4.2019 med skilting.

Restriksjonane gjeld fram til kunngjering om oppheving, og vil bli vurdert skilta etter behov.

Kommunaltekisk avdeling