Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kunngjering - aksellastrestriksjonar

Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med måndag 8.4.2024 kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar:

 • KV 1340 Golberggutu
 • KV 2160 Søre Øygardsveg
 • KV 2170 Nordre Øygardsveg
 • KV 1305 Grønlivegen
 • KV 1694 Søråsvegen fram til Sør Aurdal grense

Alle vegane er satt ned til 6t aksellast.

KV 1694 Liagardsvegen til vegbom ble skiltet med nedsatt akseltrykk (6t) frå og med den 22 mars i år.

Det blir gjeve dispensasjon for følgjande transport:

 • Rutegåande persontransport
 • Mjølketransport
 • Utrykkingskøyretøy
 • Renovasjonsbil
 • Kadaverbil til slakteriet
 • Tømming av septik
 • Bergingsbilar
 • Vedlikehaldsmaskinar

Restriksjonane gjeld fram til kunngjering om oppheving. Veger med nedsatt akseltrykk vert skilta.

Kommunalteknisk avdeling

Sist endret: 03.04.2024