vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjonar

Oppheving av aksellastrestriksjonar

Restriksjonar i teleløysinga for kommunale vegar i Gol blir oppheva på følgjande tidspunkt:

 • Golbergsgutu, Søre- og Nordre Øygardsveg og Liagardsvegen fram til vegbom f.o.m. mandag 31.05.2021
 • Grønlivegen og Søråsvegen frå vegbom til Sør Aurdal grense f.o.m. mandag 07.06.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med måndag 12.4.2021 kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar:

 • KV 1694 Liagardsvegen og Søråsvegen fram til Sør Aurdal grense
 • KV 1340 Golberggutu
 • KV 2160 og KV 2170 Søre- og Nordre Øygardsveg
 • KV 1305 Grønlivegen

Alle vegane er satt ned til 6t aksellast.

Det blir gjeve dispensasjon for følgjande transport:

 • Rutegåande persontransport
 • Mjølketransport
 • Utrykkingskøyretøy
 • Renovasjonsbil
 • Kadaverbil til slakteriet
 • Tømming av septik
 • Bergingsbilar
 • Vedlikehaldsmaskinar

Ved raskt væromslag kan det innføres restriksjoner før 12.04.2021 med skilting.

Restriksjonane gjeld fram til kunngjering om oppheving. Veger med nedsatt akseltrykk vert skilta.

Kommunalteknisk avdeling