Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Trafikkplanar

Trafikktryggleiksplan

Gol kommune har i sak K39/17 behandla Trafikktryggleiksplan for 2018 - 2021 (PDF) som er ei vidareføring av tidlegare planar, den fyrste frå 2001.

Planen omhandlar tiltak og prioriteringar av trafikktryggleikstiltak langs kommunale og fylkeskommunale vagar og er ein føresetnad for å få statlege tilskot til slike tiltak.

Spørsmål om ordninga og innspel til nye tiltak kan rettast til Gol kommune v/kommunalteknisk avdeling.

Trafikktryggleiksplan, gang- og sykkelvegar (PDF)

Veg- og trafikkanalyse, hovudrapport (PDF)