Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kantklipping

Varsel om kantklipping

Gol kommune utfører årleg kantklipping av kommunale vegar og plassar. Det er fordi vi ønskjer trygge vegar med god sikt. Det er og for å gjere det enklare å komme fram også for store køyretøy. Det er viktig blant anna for vegvedlikehaldet.

Det kan sprute kvist og anna ut frå kilppeaggregatet , det er derfor viktig å halde avstand frå klippemaskina.