Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kantklipping

Gol kommune har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar.

Varsel om kantklipping

Kommunen utførar årleg kanklipping ved kommunale vegar og plassar. Det er fordi vi ynskjer trygge vegar med god sikt.
Det er og for å gjere det enklare å kome fram også for store køyretøy.
Dette er viktig blant anna for vegvedlikehaldet. 

Trær og greiner som veks over vegen eller i frisiktsonar for avkjørslar må fjernas. Dersom ikkje grunneigar sjølv ser til at arbeide blir utført kan kommunen sørgje for å få det utført.

Det kan sprute kvist og anna ut frå klippeaggregatet, det er derfor viktig å halde avstand frå klippemaskina.

Slik sørgjer du for fri sikt i avkjørsla di (PDF)