Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommunalt avløpstilsyn og vassområde Hallingdal

Felleskontoret, forkorta KAV Hallingdal, er eit vertskommunesamarbeid mellom Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål kommune, der Ål er vertskommune. Kontoret er plassert på Torpomoen, i andre etasje i det nye bygget. Adresse: Torpomoen 27, 3579 Torpo.

Kommunane har ansvar for og plikt til å følgje opp alle løyver, samt føre tilsyn for å hindre forureining. KAV Hallingdal har også overteke ansvaret for sakshandsaming av utsleppsløyver etter Forureiningslova og etablering av avløpsanlegg etter Plan- og bygningslova for kommunane.

Søknader om utsleppsløyve skal som før sendast inn til den kommunen tiltaket er i. Søknadane vil så bli overført til sakshandsamar ved KAV Hallingdal som behandlar søknaden på vegne av kommunen. Søknaden vert arkivert i byggesaksarkivet på din eigedom i "heimkommunen".

Spørsmål om sakshandsaming kan rettast til kommunen din som tidlegare, eller til sakshandsamar ved KAV Hallingdal.

Artikkel om tilsyn

KAV  . Kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning for Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål

Tilsette ved KAV

E-post kontoret: kav@hallingdal.no

Gol kommune

Viel Ribberud

E-post: viel.ribberud@aal.kommune.no

Tlf.: 48 14 76 19

Ål kommune/avdelingsleiar

Glen Arvid Valstad

E-post:glen.arvid.nerol@aal.kommune.no

Tlf.: 47 82 53 48

Hemsedal kommune

Joans Bakko Enoksen

E-post: jonas.bakko.enoksen@hemsedal.kommune.no

Tlf.: 91 75 08 79

Nesbyen og Flå kommune

Erling Nerol

E-post: erling.nerol@aal.kommune.no

Tlf.: 48 07 25 68