Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kva kostar tenesta?

Sidan det er ulik frekvens på kor ofte det vært gjennomført feiing/branntilsyn i dei enkelte bustadene og fritidsbustadene, vert det fakturert etter at feiing/tilsyn er gjennomført.

Feiegebyr

Feiing - årsgebyr - mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn - pr. tilsyn bustad kr. 1367,-
Branntilsyn - pr. tilsyn fritidsbustad kr. 1590,-
Branntilsyn der eigar har fleire enn 3 bygg i same område med tilsyn same dag

1/2 gebyr frå bygg nr. 3

Gebyr når eigar har bekrefta tilsyn, men ikkje møter - bustad kr. 1367,-
Gebyr når eigar har bekrefta tilsyn, men ikkje møter - fritidsbustad kr. 1590,-
Feiing bustad - pipe 1 kr. 560,-
Feiing bustad - pipe 2 på same bygg kr. 280,-
Feiing fritidsbustad - pipe 1 kr. 560,-
feiing fritidsbustad - pipe 2 på same bygg kr. 280,-
Timesats pr. påbegynt time kr. 667,-