Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Fyring med gass

Gasspeiser og sentralfyr er å rekne som fyringsanlegg, og derfor med i tilsynsordninga vår.
Dette gjeld ikkje viss gassanlegget berre er knytt opp til ein koketopp eller liknande på kjøkkenet.

Piper som blir brukt til gassfyring, blir berre feia på førespurnad.