Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Bustadtomter i Gol

Det er i hovudsak privateigede tomter og planområde i Gol, og kommunen har ikkje tomter for sal.

Byggeklare tomter i Gol tettstad:

Det finst om lag 69 byggeklare tomter i Gol tettstad. 

Byggeklare tomter Gol tettstad.JPG

Leilegheitsprosjekt i Gol tettstad:

Leilegheitsprosjekt Gol tettstad.JPG

Regulerte, ikkje byggeklare tomter i Gol tettstad:

Det finst om lag 120 regulerte tomter i Gol tettstad.

Regulerte, ikkje byggeklare tomter Gol tettstad.JPG

Regulerte tomter utanfor Gol tettstad: 

Det finst om lag 19 regulerte tomter utanfor Gol tettstad. 

Regulerte tomter utanfor Gol tettstad.JPG

Kommunen kan opplyse om kontaktpersonar i dei enkelte planområda.

Kontaktinformasjon

Utbyggingsavdelinga
Telefon: 32 02 90 00
(avdelinga er stengt kvar tysdag)