Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Bustadtomter i Gol

Bustadtomter i Gol

Det er hovedsakeleg privateigde tomter og planområder i Gol, kommunen har ikkje tomter for sal.
Områda er stort sett vist i kommunedelplan for Gol tettstad frå 2006 med ulik nemning.


Dei private bustadområda ligg i Hagaskogen (b3), Gorolie (b2), Petterbråten BII( b4), Golbergsgutu (b5), i tillegg til område ved Rolvshus, Kristenbrøten og Sagtomta.

Kommunen kan opplyse om kontaktpersonar i dei enkelte planområda.

Kontaktinformasjon

Utbyggingsavdelinga
Telefon 32 02 90 00
(avdelinga er stengt kvar tysdag)