Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommunalt næringsfond

 

Formål

Næringsfondets formål er å fremje følgjande i prioritert rekkefølgje:

  1. Etablere ny verksemd
  2. Vidareutvikling av eksisterande bedrifter som gir økt sysselsetjing
  3. Vidareutvikling av bedrifter som gir auka tenesteyting

Fullstendig vedtekt finn du her

Vedtekter for næringsfondet i Gol kommune (PDF)
Vedteken av Gol kommunestyre i K-sak 15/16 den 21.06.2016.

Søknadsinformasjon

Søknadsfristane for næringsfondet er 10. januar og 1. august kvart år.

Kommunens søknadsskjema  nyttast for at søknaden skal bli vurdert.

Søknadsskjema (.docx) Søknadsskjema (PDF)

Næringsutvikling

Næringsfondet gjev også stønad til vidareutvikling av eksisterande bedrifter, eit vilkår er at stønaden må bidra til auka sysselsetjing og / eller auka tenestetilbod.

Det gis også tilskot til arrangement der dette er basert på samarbeid mellom næringsliv og frivillige lag - / organisasjonar.

Kommunale vedtekter

Campingvedtekter (lovdata.no)

Skiltvedtekter (lovdata.no)

Kontaktinformasjon

Næringsutviklar

Erik Hansegård

Telefon: 930 05 235

E-post: erik.hansegaard@gol.kommune.no