Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Alkoholpolitiske retningsliner

Retningslinene byggjer på Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal 2012-2016. Retningslinene er grunnlaget for tildeling av løyvingar for sal og skjenking av alkohol i denne perioden.

Dei enkelte søknadane om sal- og skjenkeløyvingar for alkoholvarar blir behandla i samsvar med handlingsplanen og dei alkoholpolitiske retningslinene. 

Alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028 (PDF)