Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Utleige Gol skule

Gol skule kan leigast ut til lag og organisasjonar måndag, tysdag og torsdag mellom kl. 16.00 - 22.00 til regelmessig utleige og enkeltarrangement.

Desse romma kan leigast ut

  • Skulekjøkken/kiosk
  • Aula
  • Hjarterommet
  • Naturfagromm I og II
  • Sløydsal

For leige ynskjer vi søknaden sendt på epost til: tenestetorget@gol.kommune.no

Her finn du retningsliner for utlån og leige av Gol skule (PDF) 

Prisar - lokale lag og foreningar
Måndag, tysdag og torsdag   Pris
Leige av skulekjøkken Pr. time  71,-
Vask av kjøkken (påslag)   320,-
Leige Aula og Hjarterom Pr. time 140,-
m/amfi (påslag)   320,-
Hjarterommet Pr. time 71,-
Naturfagrom Pr. time 71,-
Sløydsal Pr. time 71,-
For arrangement må det inngås eigen avtale om leige/pris
Prisar - utanbygds lag og foreiningar
Måndag, tysdag og torsdag   Pris
Leige av skulekjøkken Pr. time 830,-
Vask av kjøkken (påslag)   320,-
Leige av Aula og Hjarterom Pr. time 830,-
m/amfi (påslag)   320,-
Hjarterommet Pr. time 830,-
Naturfagrom Pr. time 830,-
Sløydsal Pr. time 830,-
For arrangement må det inngås eigen avtale om leige/pris