Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Utleige Gol skule

Gol skule

Gol skule kan leigast ut til lag og organisasjonar måndag, tysdag og torsdag mellom kl. 16.00 - 22.00 til regelmessig utleige og enkeltarrangement.

Desse romma kan leigast ut
  • Skulekjøkken/kiosk
  • Aula
  • Hjarterommet
  • Naturfagromm I og II
  • Sløydsal

For leige ynskjer vi søknaden sendt på epost til tenestetorget@gol.kommune.no

Her finn du retningsliner for utlån og leige av Gol skule. 

Prisar - lokale lag og foreningar
Lokale lag og foreningar - mandag, tirsdag og torsdag   Pris
Leige av skulekjøkken Pr. time  69,00
Vask av kjøkken (påslag)   310,00
Leige Aula og Hjarterom Pr. time 135,00
m/amfi (påslag)   310,00
Hjarterommet Pr. time 69,00
Naturfagrom Pr. time 69,00
Sløydsal Pr. time 69,00
For arrangement må det inngås eigen avtale om leige/pris
Prisar - utanbygds lag og foreiningar
Utansbygds lag og foreningar - mandag, tirsdag og torsdag    Pris
Leige av skulekjøkken Pr. time 800,00
Vask av kjøkken (påslag)   310,00
Leige av Aula og Hjarterom Pr. time 800,00
m/amfi (påslag)   310,00
Hjarterommet Pr. time 800,00
Naturfagrom Pr. time 800,00
Sløydsal Pr. time 800,00
For arrangement må det inngås eigen avtale om leige/pris