Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Utleige av Gol symjehall

Symjehallen

Symjehallen har 25 x 12,5 m basseng m/stupepallar -
dybde 1,77 m. 5 banar.

Badstover og garderobeskåp med lås.

For å få låst garderobeskapa, må ein legge på ein 20-kroning (deponering).

Tider for leige av Gol symjehall

Skulane i Gol nyttar tidene i symjehallen kl. 08.00 - 15.30.

De som ynskje treningstider i symjehallen kan nytta tidene mellom
kl. 15.30 - 22.00

Ved leige av symjehallen må ein i gruppa ha godkjent livreddarkurs.

Prisar for leige av symjehallen

    Timesatsar Dagssatsar
    Vekedagar Helgar Vekedagar Helgar
Svømmehallen Pr. time 235,00 670,00  1 680,00  3.300,00
Badstugu Pr. time 115,00 125,00 340,00 350,00

Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå til Tenestetoget på førehand, må full leige betalast.