Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Utleige av Gol symjehall

Symjehallen

Symjehallen har 25 x 12,5 m basseng m/stupepallar - dybde 1,77 m. 5 banar. Badstover Garderobeskåp med lås. For å få låst garderobeskapa, må ein legge på ein 20-kroning (deponering).

Tider for leige av Gol symjehall

Skulane i Gol nyttar tidene i symjehallen kl. 08.00 - 15.30.
De som ynskje treningstider i symjehallen kan nytta tidene mellom kl. 15.30 - 22.00
Ved leige av symjehallen må ein i gruppa ha godkjent livreddarkurs.

Prisar for leige av symjehallen
    Timesatsar Dagssatsar
Svømmehallen   Vekedagar Helgar Vekedagar Helgar
Svømmehallen Pr. time 235,00 670,00  1 680,00  3.300,00
Badstugu Pr. time 115,00 125,00 340,00 350,00
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå til Tenestetoget på førehand, må full leige betalast.