Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gol bygdemuseum

Gol bygdemuseum

Gamal gard med alle dei husa som høyrde til i eldre tid. Garden er ein av dei eldste i Gol.

Museet ligg i Golreppen ovanfor Hallingdal folkehøgskule.
Tunet er ope for omvising om sommaren og elles etter avtale.
For meir informasjon sjå Gol Bygdemuseum - Skaga

Husa på garden

Stugu er frå tida rundt 1800. Loftet er frå 1750. Stabburet er frå rundt 1800. Låven med stallar er frå 1830. Eldhuset er frå tida etter 1700. Trevet og skålen er frå tida rundt 1830. Badstugu er frå tida rundt 1800 og denne er flytta til museet frå garden Tronsgard i Gol.
Kverna frå 1800 er kome frå H.H. Brennhovd i Grønlio i Gol. Stølshuset frå 1818 er flytta frå Turhusvollen på Habbeset i Gol og ned til garden. Skulehuset frå 1880 åra er kome frå Grønlio i Gol. Inne i husa finst det meste av det folk og dyr hadde bruk for på ein gard i gamal tid.

Gol Museumslag

Gol Museumslag er ein venneforening for Gol bygdemuseum.

Kulturminner

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne

Gjennom Kulturminnefondet kan private eigera få støtte til tiltak for å bevara sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreiningar, anten de eiger kulturminna sjølv eller forvalter dei på vegne av andre, kan søkje.

Sidan Kulturminnefondet ga sine første tilskot i 2003, har nærare 5000 prosjekt fått støtte på til saman 780 millionar kroner. 

Kva støttast?

Kulturminnefondet støttar tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygningar, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. I våre prioriteringar legg vi vekt på kommunas kulturminneplanar, med formålet om at eit mangfald av landets kulturminner blir bevart og teke i bruk i framtida for felles opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Her kan du lese mer om våre prioriteringer og spørsmål vi ofte får.

Løpende søknadsfrist

Tidligere har det vore ein årlig søknadsfrist, men no er denne løpande. Det betyr at private eigera når som helst kan sende Kulturminnefondet en søknad.

Her finner du Kulturminnefondets søknadsportal og veiledning til søknaden.