Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gol bygdearkiv

Gol bygdearkiv er eit lokalhistorisk arkiv som skal samle inn, ordne, registrere og ta vare på arkivsaker frå bedrifter, institusjonar, organisasjonar og privatpersonar, fotografi, film-, video-og lydbandopptak,stadnamn og elles kopiert og trykt materiale med tilknytning til kommunen.

I arkivet er også ei utstilling med gjenstandar frå 2. verdskrig samt ei utstilling over gamalt fotoutstyr.

Gol bygdearkiv ligg i underetasjen på Gol kommunehus.

Kontaktinformasjon

Leiar
Wigger Liahagen
Telefon: 32 02 90 03
E-post: gol.bygdearkiv@gol.kommune.no

Opningstid

Mandagar og torsdagar 10 - 14

eller etter avtale.

Spørsmål til arkivet utanom opningstida kan rettast til Gol kommune ved kulturavdelinga eller Tenestetorget på telefon 32 02 90 00.

Styret for Gol bygdearkiv 2023 - 2027
Torstein Brøto Leiar
Wigger Liahagen Nestleiar
Vigdis Rydland Styremedlem
Hedvig Lien Styremedlem
Ingebjørg Rivedal Varamedlem
Kirsten Nymoen Varamedlem

Representant frå utval for kultur og levekår:
Gunn Ragnhild Stigen med Iver Ransedokken som varamedlem

Styret for Gol bygdearkiv er underutval til Utval for kultur og levekår.
Kulturleiar er sekretær for styret.

Reglement for Gol bygdearkiv

Reglement for styret for Gol bygdearkiv (PDF)

Vedtekter for Gol bygdearkiv (PDF)

Brukarreglar for Gol bygdearkiv (PDF)

Gamle bileter frå Gol

Bestilling av bilete frå Gol bygdearkiv send e-post til gol.bygdearkiv@gol.kommune.no
Telefon: 32 02 90 03

Oppgi namn, adresse og e-postadresse

  • Kva du skal bruke biletet til - om det er til privat eller kommersielt føremål
  • Eventuelt referansenummer frå Digitalt Museum.
  • Pris etter avtale.

Ved bruk av bilete skal kjelde alltid oppgjevast.

Vil du sjå fleire gamle bilete frå Gol kan du gå inn på Digitalt Museum (digitaltmuseum.no) eller ta kontakt med Gol bygdearkiv, som ligg i underetasjen på Gol kommunehus.