Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Frivillig og småjobben

Frivillig

Frivillig er retta mot organisasjonar, lag og foreiningar med mål om å få flest mogleg til å registrera sin organisasjon på frivillig.no.

Dette vil gi både kommuna og innbyggjerane oversikt over frivillige organisasjonar lokalt, og mangfaldet i frivillige oppdrag folk kan bidra med i lokalmiljøet.

Frivillig.no er gratis å bruka både for folk og organisasjonar.

Småjobben

Styret i Småjobben har på møte den 22. juni bestemt at prosjektet er avslutta frå og med 1. juli 2023.

Småjobben var ei gruppe golingar med tid og lyst til å ta eit tak som sto klar for å hjelpe eldre og funksjonshemma mot ei timebetaling.