Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Planar

Folkehelseprofilen og oppvekstprofilen for Gol 2022

Folkehelseprofilen og Oppvekstprofilen Gol 2022

Kommunedelplan for helse-og omsorg 2017-2026

Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2026

Kortversjon kommunedelplan helse og omsorg 2017-2026 v.1

Milepælsplan - helse og omsorg.

Helse-og omsorgsplan 2014-2025

helse-og-omsorgsplan-2014-2025

Bustadpolitisk handlingsplan for Hallingdal

bustadpolitisk-handlingsplan-for-hallingdal

bustadpolitisk-handlingsplan-del-2---tillegg

Handlingsplan for folkehelse Hallingdal

Handlingsplan folkehelse Hallingdal 10.06.16

Plan for heilskapleg rehabilitering

Plan-for-heilskapleg-rehabilitering-i-Gol-kommune-2012-2016

Plan for psykisk helsearbeid

Plan-for-psykisk-helsearbeid

Plan for sorg og kriseberedskap i Gol kommune

Plan for sorg og kriseberedskap i Gol kommune sist endra mars 2019

Handlingsplan mot vold i nære relasjonar - Hallingdal

Handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner-2021-2024-hallingdal