Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

TT-kort

Kva er transportteneste

Transportteneste er eit tilbod til innbyggjarar i Gol kommune som på grunn av varig sjukdom eller funksjonshemming treng drosje frå dør til dør.

Kven kan søkje?

  • Hvis du har vanskeligheiter for å reise med buss eller tog på grunn av funksjonshemming eller varig sjukdom som har vart i mer enn 2 år. 
  • Du må være over 12 år.
  • Du må bu på Gol.

Korleis søkjer du?

Du kan søke ved å fylle ut og sende inn dette søknadsskjema (PDF)

Søknadsfristen er 1. februar kvart år, men du kan søke heile året. Dersom det blir ledig kvote, blir søknaden din vurdert på lik linje med andre som står på venteliste.

Meir informasjon om TT-ordninga finn du her (bfk.no)

Praktiske opplysningar

Du får tilsendt eit elektronisk kort med innvilga beløp som skal brukast i drosja. 
Har du fått innvilga transportteneste, treng du ikkje å søke på nytt året etter.