Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tildelingskontoret

Kva kan eg søkje om

 • Heimetenester
 • Praktisk bistand (heimehjelp)
 • Tryggheitsalarm
 • Kvardagsrehabilitering
 • Støttekontakt
 • Tenester knytta til psykisk helse
 • Omsorgsbustad
 • Rehabiliteringsopphald
 • Avlastningsopphald
 • Korttidsopphald
 • Langtidsplass
 • Matombringing
 • Brukarstyrt personleg assistent (BPA)
 • Omsorgsløn
Søkje om teneste

Søknadsskjema helse-og omsorgstenester (PDF)

Skjema skal sendast til postmottak@gol.kommune.no

Ved spørsmål kan du kontakte:

Ansvarleg for tildeling

Olveig Engene

Telefon: 916 73 943

E-post: olveig.engene@gol.kommune.no

Kven er med i tildelingsteamet og retningsliner
 • Leiar for tildelingskontoret
 • Avdelingsleiarane
 • Fagleiar fysio-og ergoterapi
 • Fagleiar psykisk helse
 • Kommuneoverlegen
 • Kommunalsjefen ved behov

Tildelingsteam rettleiar (PDF)

Kvalitetsstandard for tildeling av tenester

Kvalitetsstandard for helse og omsorgstjenester 1.1.2021 (PDF)