Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Parkeringsløyve

Er du bilførar eller passasjer og har særlege problem med å bevega deg over lange strekker, kan du søkje om parkeringsløyve for forflytningshemma.

Kva er parkeringsløyve

Parkeringsløyve blir gitt til bilførar eller passasjer som har særlege behov for parkeringslette ved heimebustad, arbeid og anna aktivitet. 

Den gir deg rett til å parkere på offentleg skilta og reservert parkeringsplass. 

Parkeringsløyve følgjer eigaren av parkeringskortet, og ikkje køyretøyet. 

Kven kan få løyve

Du kan søkje om parkeringsløyve, om du oppfyller eit eller fleir av krava under.

  •  Du må ha store forflytningsvanskar, som må dokumenterast med ein legeeklæring
  •  Du har særlege behov for parkeringslette nær heimebustad, arbeid eller anna aktivitet 
  •  Du må bu i Gol kommune

Slik søkjer du

Elektronisk søknad (skjema.no)

Papirsøknad (PDF)

Dokumentasjon til søknad:

Søknaden skal sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol
eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no

Orientering om parkeringsløyve (PDF)