Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommunalt pasient- og brukarregister

Kva er kommunalt pasient-og brukarregister (KPR) 

KPR vil innehalde opplysningar om alle som får helse- og omsorgstenester frå kommunen.

Registeret vil innehalde data frå alle tenester som er nemde i 
lov om kommunale helse – og omsorgstenester (lovdata.no)

Korleis blir opplysningane tatt vare på?

  • Fødselsnummer vert kryptert og skilt frå helseopplysningane dine.
  • Dei som handsamar opplysningane har teieplikt.
  • Namnet og adressa di vil ikkje væra registrert i KPR.

Du har rett til å få innsyn i eigne helseopplysningar.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarleg for handsaminga av desse opplysningane, og du kan lese meir på www.helsedirektoratet.no