Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hallingdal familie-og krisesenter

Hallingdal familie- og krisesenter er en interkommunal tjeneste, som i hovedsak består av et krisesentertilbud og barnevernvakt.

Hallingdal krisesenter og barnevernsvakt ytar per 01.01.2023 tenestetilbod til innbyggjarar busett i kommunane: Sør- Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Flå, Nesbyen, Hemsedal, Ål, Hol og Gol kommune.

For å komme i kontakt med oss kan du enten ringe eller sende en e-post.

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra ein partner, familie eller andre du har et nært forhold til.

Krisesenteret er et døgnåpent akuttilbud til kvinner og menn som lever i utrygghet, eller som er utsatt for trusler, fysisk eller psykisk vold.

Vi kan tilby et trygt botilbud eller dagsamtaler og det trengs ingen henvisning. Du treng ikkje å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret.

Informasjon på andre språk finner du her: Languages (dinutvei.no)

Senteret tilbyr:

  • Ein trygg, midlertidig stad å bu – eller dagtilbod om du heller vil
  • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan og ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bu på krisesenteret
  • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret
Kontaktinfo
Hallingdal Familie- og krisesenter

Telefon: 482 77 629

E-post: krisesenter@hallingdal.no

Barnevernvakt

Barnevernvakta sin hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn, unge og deres familier når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natten, i helger eller på helligdager.

Vi er tilgjengelige utenom den kommunale barneverntjenestens arbeidstid, på hverdager 16.00-08.00, helger og helligdager hele døgnet.

Telefonen er åpen for alle.

Barnevernvakt (etter kl 16 + helger og helligdager):

Telefon: 457 38 963

Hjelpetelefoner og nettsider