Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Avlastning

Avlasting i institusjon kan være eit aktuelt tiltak for ei begrensa periode i dei tilfelle kor omsorgsarbeidet er vurdert til å vera særleg tyngande.

Avlasting i institusjon vert gitt der andre kommunale tenester, som for eksempel heimeteneste, ikkje har noko hensikt.

Særleg tyngande omsorgsarbeid er for eksempel når omsorgsyter har ansvar for personer som er heilt avhengig av omsorgsyter for å bu heime, og at personen store deler av døgnet ikkje kan greie seg åleine.

Behovet for omsorg kan vera av fysisk, psykisk eller sosial karakter, og behovet for hjelp må vera større enn ein kan vente av ektefelle eller familie.