Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kurs i Hallingdal

Kurs i Hallingdal er ein interkommunal portal med oversikt over helserelaterte kurs og seminar til innbyggjarane i Hallingdal, innan offentleg sektor.

Portalen fungerer også som påmeldingssystem.

Lenke til portalen:

kursihallingdal.no