Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hallinglogopeden

Barbara Ryl–Kozlowska er tilsett som logoped i 100 % stilling i Gol kommune under oppvekst. Ho kan ta nokre vaksne klientar etter avtale med kommunen. Den kommunale logopeden skal kontaktast før ein kontaktar annan logoped.

Kontaktinfo

Barbara Ryl-Kozlowska

Adresse:

Gorolie 11

3550 Gol

Tlf: 96838450 

E-post: logoped.brk@gmail.com 

Ved ytterlegare behov kan Logoped Sissel Gjerland Ekra, tidlegare Hallinglogopeden, kontaktast. Ho er i Hallingdal i slutten av kvar månad frå måndag til onsdag. Ho komplimenterer fysiske behandling med videobehandling/tele-logopedi der det lèt seg gjere.

All behandling skjer på bakgrunn av henvisning.

Kontaktinfo

Sissel Gjerland Ekra

Adresse:

Wernerløkka 28

3612 Kongsberg

Tlf: 48217774

E-post: sissel.gjerland.ekra@gmail.com

Heimeside: hallinglogopeden.com