Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ambulerande ID-kontroll

Oppsette ID-kontrollar hausten/vinteren 2023

  • Onsdag 30.08 – Påmeldingsfrist måndag 21.08
  • Onsdag 27.09 – Påmeldingsfrist måndag 18.09 *
  • * Ikkje nok påmeldte
  • Onsdag 25.10 – Påmeldingsfrist måndag 16.10
  • Onsdag 29.11 – Påmeldingsfrist måndag 20.11
  • Onsdag 13.12 – Påmeldingsfrist måndag 04.12

Det er eit krav om ei viss mengde påmelde for at
desse dagane blir gjennomførte.

Dersom dei oppsette tidspunkta ikkje passar, er
Skatteetaten fleksible til å gjere ID-kontrollar på Leira
Skattekontor.

Kontrollane går føre seg på Gol kommunehus, Gamlevegen 4, 3550 Gol.

Påmelding og kontaktinfo

Aud Kristin G. Lorentzen

Telefon: 469 64 971

E-post: audkristin.lorentzen@skatteetaten.no

Gyda Karin Skattebo

Telefon: 957 97 189

E-post: gyda.skattebo@skatteetaten.no