Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Rett til barnehageplass

Barn som det blir søkt om plass for til hovudopptaket og fyller eit år innan utgangen av november har rett til barnehageplass seinast frå den månaden dei fyller 1 år.

Gol kommunestyre har gjort vedtak om "løpande opptak" frå mars 2019. Det vil seie at Gol barnehage skal gje tilbod om barnehageplass seinast 2 månadar etter ynskje om start i barnehagen gjennom heile året.