Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Oppstart i barnehage

Gol barnehage sender melding om vedtak til foreldra. Dagleg leiar/pedagogisk leiar ved den aktuelle barnehage/avdelinga sender melding om oppstartsdato og gir ut informasjon om barnehagen.

Det er utarbeidd eigen "foreldreperm" med informasjon og skjema som kvar familie får i samband med oppstart.

Skjema skal fyllas ut og leveras til barnehageavdelinga ved oppstart.

Ved hovudopptaket vert tilvenninga lagt slik opp:

  • Felles foreldremøte med informasjon til nye foreldre i juni.
  • Invitasjon til besøksdag for nye barn og foreldre i juni.
  • Brev om oppstartsdato, tilvenjingsdagar og kven av personalet som vert kontaktperson.
  • Oppstartinga etter hovudopptaket skjer over fleire dagar i august for at personalet skal kunne ta seg av den enkelte. Dette vil seie at oppstartsperioden blir strekt utover 2 veker etter avtale.
  • Foreldre eller ein annan trygg person for barnet er saman med barnet den første tida i barnehagen.
  • Pedagogisk leiar har ved oppstarting ein samtale med kvar familie for å bli kjent.

Informasjonshefte Gol barnehage 2023-2024 (PDF)