Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Oppseiing av heile barnehageplassen

  • Når barnet har barnehageplass er oppseiingsfristen: 1 månad.
  • Ved hovudopptak før barnet har starta i barnehagen er oppseiingsfristen: 3 månadar
  • Skulestartane mistar automatisk plassen etter veke 31, og skal difor ikkje seie opp plassen elektronisk. Unntak er viss ein ynskjer å slutte før 1. juli. 

Klikk på lenke «Oppseiing av heil barnehageplass». Her kjem ein direkte til føresettportalen. Valet «Seie opp plass» ligg knytt til barn som har opphald i barnehagen. Når ein klikkar på «Sei opp plass» får ein felt for å registrere siste dag i barnehagen (ønske av dato).

Her finn du oppseiingsskjema (visma.no)